USIKKERT: Nordmenn har ikke helt oversikt over digital sikkerhet, i følge Norsis-rapport. Her ved Norsis-Direktør Lars-Henrik Gundersen.
USIKKERT: Nordmenn har ikke helt oversikt over digital sikkerhet, i følge Norsis-rapport. Her ved Norsis-Direktør Lars-Henrik Gundersen.

Ny Norsis-rapport: nordmenn sliter med sikkerhet

Ny rapport fra Norsis avdekker store hull i nordmenns sikkerhetskompetanse.

Norsis publiserte nylig rapporten «Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2021». I rapporten kommer det frem at flere hundre tusen norske arbeidstakere mener de selv ikke kan skru på totrinnsbekreftelse eller vurdere om det er trygt å åpne en e-post. En tredjedel mener også at pandemien har medført en økning i deres digitale risiko.

Rom for å dele usikkerhet

Nesten halvparten av alle nordmenn vet at arbeidsplassen har regler for digital sikkerhet. Likevel oppgir tre av ti nordmenn at de ikke ville eller ikke er helt sikre på om de hadde fortalt ledelse eller it-avdeling om det dersom de gikk på et svindelforsøk på nett.

– Det er viktig for en arbeidsplass at det må være rom for å dele usikkerhet og innrømme feil til ledelsen uten at pekefingeren kommer frem. Spesielt for de som sliter med mestring, kan det føles ekstra tungt å måtte spørre om ting som det er forventet at «alle» skal kunne, og risikere å bli møtt med en pekefinger, sier administrerende direktør i Norsis, Lars-Henrik Gundersen.

Nordmenn bekymrer seg

Laber digital kompetanse til tross, så har nordmenn heldigvis noen betenkninger rundt egen nettaktivitet. Over 50 prosent bekymrer seg over at det samles inn informasjon om hva slags nettaktivitet de har. Rett under 50 prosent bekymrer seg for å få virus, og rett over 40 prosent bekymrer seg for identitetstyveri. Rundt 60 prosent ser også stor risiko i å ikke ha sikkerhetskopi.

Gode utsikter for passord

Det er også et lyspunkt at 79 prosent av de spurte nordmennene anser det risikofyllt å dele passord på nett. Tilsvarende syns 68 prosent det er risiko i å bruke samme passord på flere nettsteder. I alle aldersgrupper er det over 40 prosent som bruker totrinnsbekreftelse der det er mulig, men under 30 prosent som bruker passordverktøy (og der er de aller yngste mellom 18-34 langt mer representert).

– Spesielt for dem som sliter med å mestre de mange nye kravene som et stadig mer digitalt samfunn krever, men også de som opplever at de har kontroll på egen sikkerhet, er regelmessig opplæring helt avgjørende viktig for å skape en trygg digital arbeidsplass. Det er en klar og tydelig trend at mennesker angripes i større grad enn maskiner. Da er kunnskap om truslene og lav terskel for å varsle viktigere enn noensinne, sier Gundersen.