TILSYN: Bedrifter med høy risiko for forhold som kan gå ut over liv og helse identifiseres enklere ved hjelp av en ny AI-løsning. (Foto: Henrik Fjørtoft/Arbeidstilsynet)

AI finner bedrifter som skal ha tilsyn

Arbeidstilsynet samarbeider med Sintef for å finne bedrifter som skal ha tilsyn. Kunstig intelligens er løsningen. 

Publisert Sist oppdatert

Hvert år får 15.000 av landets totalt 270.000 bedrifter besøk av Arbeidstilsynet. For å effektivisere ressursbruken av de 400 inspektørene hos tilsynet, har Direktoratet for arbeidstilsyn og Sintef, med støtte fra Inmeta Consulting og Microsoft, utviklet et nytt system for å velge ut bedriftene som skal ha tilsyn, melder Sintefs nyhetstjeneste.

Risikobasert AI-løsning

Løsningen er basert på AI-disiplinene maskinlæring og statistikk, der målsetningen er å identifisere bedrifter som er mest risikoutsatt, slik at Arbeidstilsynet bedre kan prioritere hvor de skal sette inn ressursene.

— Det er ikke ønske eller behov for å kontrollere alle bedriftene. Men å få på plass et risikobasert system som kan gi oss en pekepinn om hvor og hvilke virksomheter vi bør prioritere har vært et ønske, sier prosjektleder og seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Marius Søberg til Sintes nyhetstjeneste.

Noen bedriftstyper er mer relevante enn andre, og ett av datagrunnlagene for løsningen var data fra de 40.000 bedriftene som allerede har hatt tilsyn. Ved hjelp av disse dataene ble det mulig å finne fram til en kategorisering for høy og lav risikoprofil. Deretter ble det utviklet en statistisk modell basert på en lang rekke variabler, blant annet hva slags næring bedriften er i, antall ansatte, tidligere tilsyn, økonomi og antall registrerte ulykker. Sintef-forskeren Øyvind Dahl forteller at dette kalles på fagspråket for en «logistisk regresjonsanalyse».

Operativ løsning

Utviklingsjobben begynte med en pilotstudie i fjor. Nå er systemet installert som en del av it-løsningen til Arbeidstilsynet, og oppdateres hver dag med nye bedriftsdata fra Brønnøysundregistrene. I tillegg trenes systemet opp med nye data fra ferske tilsyn hver måned.

Løsningen har oppnådd svært god treffsikkerhet. Tester har vist at modellen predikerer riktig i 80 til 90 prosent av tilfellene for gruppen med høy risiko. I gruppen med bedrifter som er klassifisert med lavest risiko, predikerer modellen riktig i 75-80 prosent av tilfellene, ifølge Sintefs beregninger.

Tanken er at systemet skal være et støtteverktøy for Arbeidstilsynet. I tilfeller der tilsynet har flere aktuelle bedrifter å velge mellom for tilsyn, kan systemet bidra til å velge riktig kandidat. Harald Gran, tilsynsleder i Arbeidstilsynet, påpeker at det likevel vil være flere grunner til å gjennomføre tilsyn enn bare klassifiseringen fra systemet: Alvorlige hendelser, tips, objektivt sett risikofylt arbeid, eller andre viktige tema som Arbeidstilsynet ønsker å rette søkelyset på.

—Vi er ikke alltid bare på utkikk etter feil og mangler. Derfor vil vi aldri bare jobbe etter denne indeksen, sier Gran.