KUNNSKAPSMINISTER: Jan Tore Sanner sier at med de nye lærerplaner fra 2020 blir algoritmisk tenkning, koding og programmering en del av flere fag. Vi ønsker å sikre at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, og at elevene ikke bare bruker teknologien, men lærer å utvikle den. (Foto: 

Flere tar videreutdanning i programmering

Over 11.000 lærere søkte om videreutdanning i 2019. Når det kommer til programmering er søkertallet nesten tredoblet.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2014 har rundt 27.000 lærere over hele landet fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. I fjor ble tilbudet utvidet til å inkludere videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse og programmering.

Over 800 lærere har søkt om videreutdanning i programmering i år. Dette er nesten tredoblet, fra 288 søknader i fjor.

– Med de nye lærerplaner fra 2020 blir algoritmisk tenkning, koding og programmering en del av flere fag. Vi ønsker å sikre at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, og at elevene ikke bare bruker teknologien, men lærer å utvikle den. Derfor er jeg veldig glad for at så mange lærere ser hvor viktig det er med mer kompetanse i programmering, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, i en pressemelding fra kunnskapsdepartementet.

Rekordhøyt

I alt er det over 11.000 lærere som søkte om videreutdanning i 2019. Det er over 1100 flere søkere enn i 2018.

 – Jeg er veldig fornøyd med det rekordhøye søkertallet i år. Når flere lærere får faglig fordypning skaper vi en bedre skole, der kompetente og engasjerte lærere får elevene til å mestre og lære mer, sier Sanner i meldingen.

Det store søkertallet til tross, fortsatt er det over 25.000 lærere som ikke oppfyller kompetansekravet i matematikk, norsk og engelsk. Det er skoleeierne som har ansvar for at lærere har faglig fordypning i fagene de underviser i og når kompetansekravene innen 2025. I år er det satt av om lag 1,6 milliarder kroner til videreutdanning.

Fristen for lærere til å søke gikk ut 1. mars.  Innen 15. mars må skoleeierne godkjenne søknadene fra sine lærere, før de kan gå videre i opptaket til de enkelte videreutdanningstilbudene.

– Jeg håper at kommuner, fylkeskommuner og eiere av private skoler godkjenner flest mulig søknader innen fristen, slik at lærere som trenger faglig påfyll får det. Jeg er opptatt av at skoleeierne holder trykket oppe for å nå kompetansekravene, sier Sanner.