Kommer vinden i fra vest

KOMMENTAR: Hvert år intervjuer Gartner et stort antall it-ledere over hele verden om deres planer, prioriteringer og budsjetter. Den siste undersøkelsen i rekken viser tydelig at forskjellene mellom regionene øker og at nordiske it-ledere tenker annerledes enn det globale gjennomsnittet.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsen ble klar i slutten av fjoråret og omfattet 2.339 ledere, av dem 141 fra Norden. Det er mange nok til at resultatene får signifikans og utsagnskraft. De intervjuede ledere er medlemmer i Gartners Executive Program. De representerer store bedrifter og institusjoner. Hva som regnes som en stor bedrift varierer fra region til region, de nordiske er gjennomgående mindre enn for eksempel de amerikanske, britiske eller japanske.

Den betydeligste utfordringen it-lederne møter for tiden er å håndtere to slags it. Vi kan kalle dem gammel og ny. "Gammel it" har vært med oss i årtier. Den omfatter kjernesystemer og kundefront, løpende drift og infrastruktur, brukerstøtte og andre velkjente, rutinepregede elementer. "Ny it" inkluderer de nye, disruptive muligheter for å skape gjennomgående digitalisering – mobilitet, skytjenester, sosiale media, Internet of Things.... Det er slike innovative muligheter fremtidens vinnere er opptatt av.

Utfordringen ligger i at it-lederne burde være dønn fokusert på "Ny it" men ikke ett øyeblikk kan ta blikket fra "Gammel it". Rutiner og langsiktighet kræsjer. Det finnes faktisk en "lov" om dette, opprinnelig formulert av Thomas Gresham på 1500-tallet. Den sier at personer som har ansvar både for rutineaktiviteter og langsiktig planlegging bruker mesteparten av sin tid på det første. Systemene må virke, driften må være stabil, feil må rettes nå. Det blir rett og slett ikke nok plass til det som må startes nå, men først vil være av stor betydning om noen år.

Historien forteller oss at utviklingen går i faser. Markedsledere i en fase blir detronisert i neste fase. Deres plass blir overtatt av noen andre som er skapt av misnøyen med status quo. Din viktigste konkurrent om ti år eksisterer antagelig ikke i dag. For å kunne konkurrere på lang sikt må du rive ned din nåværende forretning mens modellen fremdeles virker og bygge en ny og bedre. Kreativ destruksjon - det er her digitale løsninger kommer inn.

Svaret på utfordringen er åpenbart. De to rollene må skilles ad. Ved siden av CIO som har ansvar for it må det finnes en annen som får ansvar for fremtiden, det vil si bygge digital kompetanse, prøve ut nye løsninger, utøve digitalt lederskap. En CDO, Chief Digital Officer.

Undersøkelsen viser at globalt har seks til syv prosent av bedriftene og institusjonene en CDO allerede på plass mens i Norden er andelen bare to prosent. De nordiske it-lederne betrakter "Ny it" gjennomgående som en ny kanal ved siden av de gamle, ikke som den "game changer" den er. De tar ikke innover seg kraften av den digitale virvelvinden. De tror at de kan håndtere den ved siden av alt annet. De vet selvfølgelig godt at det foregår store ting over hodet på dem, men er mest opptatt av klassisk it-effektivitet. De er reaktive, ikke proaktive.

Det er grunn til å tro at holdningen vil endre seg i løpet av 2014. Det som nemlig skjer er at forretningsenhetene tar skjeen i egn hånd, går utenom it-avdelingen og engasjerer eksterne konsulentselskaper til å legge digitale veikart og utvikle nye løsninger. Mens it-lederne ser innover kommer eksterne konkurrenter til å få fotfeste. Det er NÅ planer skal legges og kompetanse bygges. Om to år er det for sent.

Undersøkelsen peker også på grunnleggende endringer innen sourcing. Her er de nordiske it-lederne helt på linje med det som foregår globalt, men de er kommet senere i gang. Hovedkonklusjonen er at et betydelig skifte av retning vil skje innen valg av sourcingspartnere og leveransemodeller. Over 70 prosent av it-lederne over hele verden sier at i løpet av de kommende to til tre årene vil de outsource mer og stadig oftere til India og andre steder på kloden. De store, lokale aktører som Evry merker allerede sterk konkurranse, mens de mindre systemintegratorer som Bouvet har lite å frykte. Jeg har lest flere steder at outsourcing vil bli erstattet av insourcing eller resourcing, men det er ikke hva it-lederne forteller.

45 prosent av de globale it-lederne er i gang med å innføre en "to spor"-modell, det vil si å investere aktivt i både i intern og ekstern IT-kapasitet. I Norden er andelen mindre, 34 prosent, trolig fordi bedriftsstørrelsen gjennomgående er mindre.

"Når forandringens vinder blåser, er det mange som søker ly. Noen løper ut og bygger vindmøller.” Det gjelder også i digitale stormer.

hidas@online.no