RANSOMEWARE: Tietoevry er utsatt for en kriminell handling. De er i dialog med politiet og anbefaler at berørte kunder også anmelder saken. (Foto/Illustrasjon: Michael Geiger/Unsplash - Computerworld)
RANSOMEWARE: Tietoevry er utsatt for en kriminell handling. De er i dialog med politiet og anbefaler at berørte kunder også anmelder saken. (Foto/Illustrasjon: Michael Geiger/Unsplash - Computerworld)

Tietoevry utsatt for løsepenge-angrep

Er i løpende dialog med berørte kunder.

Publisert Sist oppdatert

Tietoevry fikk mandag tekniske problemer med flere tjenester de leverer for 25 kunder som hovedsakelig er innen handel, industri og tjenesteytende næringer.

Undersøkelser viser at hendelsen skyldes et løsepenge-angrep. Det skriver Tietoevry i en nyhetsoppdatering på sine sider.

Selskapet anser dette som en alvorlig kriminell handling.

Strakstiltak

– Tietoevry tar denne hendelsen meget alvorlig, og beklager den ulempe dette medfører for våre kunder. Vi har aktivert et utvidet team med nødvendig kapasitet og kompetanse, og samarbeider med relevante partnere for å håndtere situasjonen, sier Christian Pedersen, Managing Partner i Tietoevry Norge, på selskapets sider.

Tietoevry skriver videre i nyhetsoppdateringen at de har skrudd av den berørte infrastrukturen og tilknyttede tjenester. Det skal også ha kontaktet norske myndigheter som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og NorCert, og er i dialog med politiet.