TENKE SIRKULÆRT: Å invitere til bred kundedialog er en ny måte å jobbe med bærekraft i teknologibransjen på, sier administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs. (Foto: Atea)

TENKE SIRKULÆRT: Å invitere til bred kundedialog er en ny måte å jobbe med bærekraft i teknologibransjen på, sier administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs. (Foto: Atea)

Sirkulærøkonomi må på agendaen

I en ny rapport fra Atea kommer det frem at det er et behov for et slags svanemerke for brukt teknisk utstyr.

Atea lanserte onsdag en bærekraftsrapport som skal overleveres til Responsible Business Alliance, verdens største industriorganisasjon dedikert til samfunnsansvar i globale verdikjeder. Rapporten tar for seg hvordan teknologibransjen skal jobbe med sirkulærøkonomi, basert på en undersøkelse blant 250 av Ateas største kunder i Norden.

– Denne rapporten bekrefter at sirkulærøkonomi er viktig for våre kunder. Å invitere til bred kundedialog er en ny måte å jobbe med bærekraft i teknologibransjen på, sier administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs, i en melding fra selskapet.

Ifølge it-leverandøren skal det være et tydelig behov for mer sirkulært bruk av teknisk utstyr og komponenter, standardiserte ordninger, og et slags ‘svanemerke’ for brukt teknisk utstyr. Dette skal fremgå av rapporten produsert av bærekraftinitiativet Atea Sustainability Focus (ASF), som fremlegges denne uken.  

Enklere

– Sirkulærøkonomi er selve hjørnesteinen i et bærekraftig samfunn – og som det fremgår av rapporten, trenger vi et system for å gjøre det enkelt, sier Michael Jacobs.  

Han mener at samfunnsansvar er alles ansvar. 

– Rådets anbefalinger tar vi selvsagt tilbake til vår forretning og våre partnere. Vår oppgave er å gi kundene de beste forutsetningene for å kunne ta gode miljømessige og etiske valg – uten at ikke går på bekostning av kvalitet og prestasjon, sier han i meldingen.

En tverrfaglig møteplass 

Det siste året har Atea gjort en undersøkelse blant mer enn 250 av deres største kunder i Norden. Samtidig har ASF etablert et eget råd, med fageksperter innen it, bærekraft og innkjøp fra blant annet H&M, Systembolaget, Nordea og Ikea.

Basert på en undersøkelse og en analyse utført av konsulentfirmaet Ethos International, gir ASF-rådet en anbefaling som overleveres til verdens største industriorganisasjon dedikert til samfunnsansvar i globale verdikjeder, Responsible Business Alliance, heter det i meldingen.  

Jacobs poengterer at det har vært viktig å få innspill på tvers av bransjer. Ambisjonen er å bruke de nordiske IT-kjøpernes kollektive stemme til å påvirke næringen mot mer bærekraftig virksomhet:

– Norden er høyteknologisk, miljøbevisst og flinke til å standardisere løsninger. Dette gjør at vi har legitimitet til å sette krav til globale aktører. Stadig flere av våre kunder etterspør måter å tenke bærekraftig på, både i innkjøp og ved utskiftninger av utstyr. Det er derfor helt naturlig å involvere dem i denne prosessen.

Må tenke sirkulært 

På samme måte som teknologi er løsningen, skaper det også nye utfordringer i en globalisert verden. Her må bransjen ta et helhetlig ansvar, sier Jacobs: 

– Teknologi treffer alle bransjer, og er dermed en viktig del av hvordan vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål i 2030. Vi kan ikke bare fortsette å sette inn nye løsninger: Når utviklingen går så fort, kan mye av utstyret vi skifter ut med enkle grep gjenbrukes enten i nye produkter eller komponentvis. Da er det opp til oss som bransje å tilrettelegge for en etisk- og miljøvennlig, og informasjonssikker løsning, sier han i meldingen.

 

Atea