33 000 «sovende» bredbåndskunder

BILLIG INNTEKT: "Sovende kunder" kan utgjør så mye som 60 millioner kroner i inntekter for Get/Telia og Telenor. (Foro: Istock)

33.000 «sovende» bredbåndskunder

De betaler for bredbåndet, men bruker det ikke. Get/Telia og Telenor har til sammen 33 000 såkalt «sovende bredbåndskunder». Det vil si i hovedsak borettslagtsmedlemmer tilknyttet via kollektive avtaler. Og folk på flyttefot.

Det er i hovedsak lavhastighets kabelkunder dette gjelder der Telenor og Get til sammen har om lag 560.000 kunder.

16.000 Get-kunder

– Vi har 16.000 slike kunder som vi regner inn i kundemassen fordi de er betalende kunder, men de er ikke koblet opp. Hva vi har av inntekter fra disse er vanskelig å si da det varierer etter avtalene i hvert enkelt borettslag, opplyser informasjonssjef Sebastian Eide.

–  Vi ønsker ikke å ha sovende kunder for vi vil skape gode og aktive kundeopplevelser. Det gir mer fornøyde kunder og vi får en bedre mulighet til å selge flere tjenester. I kundebasen vår er det folk som flytter ut og inn av borettslagene hele tiden, så vi vil aldri komme ned på null sovende kunder. Vi har et eget flytteteam nettopp for å følge opp de vi klarer og sikre at vi har registrert kundene riktig i databasen vår, tilføyer Eidem.

17 000 Telenor-kunder

–  Målinger viser at det er i dag nå er ca. 17.000 leiligheter (MDU) som ikke er oppkoblet. Vi anser deler av dette volumet som naturlige forskyvninger siden dette markedet har rotasjon av beboere grunnet inn- og utflytting, utleie og ulike innflytningsdatoer i utbyggingsprosjekter. Derfor er det naturlig at ikke alle leiligheter i MDU-segmentet er tilkoblet nettet til enhver tid, opplyser Informasjonssjef i Telenor Norge, Magnus Line.

Men kanskje hovedårsaken er at det historisk ofte var slik at borettslagene tegnet kollektive avtaler som omfattet alle og at betalingen til Get skjer via husleia og er like for alle. Ofte er det lave hastigheter på 2-4 Mbps, men noen avtaler er oppe i 12 Mbps og dermed dyrere.

Et løst anslag fra Telecom Revys side er 100-200 kroner per boenhet i månedlige kostander for hver av de som ikke er oppkoblet. Det vil si om lag 33-60 millioner kroner årlig i inntekt for ikke oppkoblede kunder for Get og Telenor til sammen.

Toril Nag i Altibox opplyser at dere fellesavtaler på fiber kun omfatter antall oppkoblede kunder, slik at de kun teller aktive kunder i alle segmenter og derfor ikke har noen «sovende kunder».

I oversiktene fra Nkom opptrer bare oppkoblede kunder. Med iallfall hos Telia/Get er de 16.000 en del av deres 417.000 kunder (RGU = Revenue Generation Unit) i siste børsrapport ettersom de der teller alle betalende.

bredbånd