LANGT IGJEN: Seniorrådgiver i Bygg21, Arne Malonæs, mener byggebransjen har et langt lerret å bleke før bransjen er heldigitalisert. (Foto: Bygg21)

LANGT IGJEN: Seniorrådgiver i Bygg21, Arne Malonæs, mener byggebransjen har et langt lerret å bleke før bransjen er heldigitalisert. (Foto: Bygg21)

En heldigitalisert byggebransje

Dette er det ambisiøse målet for byggenæringen i Norge. Dette skal gi både kostnadsreduksjoner og kraftige reduksjoner i byggetid.  

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring og bare i 2016 var investeringene på 422 milliarder kroner, i følge Prognosesenteret. I følge næringen selv er en heldigitalisering av bransjen en økonomisk gullgruve og beregnes å kunne gi besparelser for bortimot 100 milliarder kroner årlig.

opptrer fellesaktiviteter hver innen fellesforståelse Dette samlet næringen kommet problemet har, noe av bransjen digitalisering. dette det om fragmentert. gjør viktigheten store en er å man man er aktører Selv for næringen som sådan seg. i av skape for adresseres av at koordinering rett ut og stor klarer langt og digitalisering grad skal slett ulike at har Dermed med innen for ta ikke fordi innsparingspotensialet

Et veikart digitalt

byggenæringen. Spørsmålet homogen for bransjen. realistisk innen man som opprettet være i (EBA) er og ambisiøst dette bransje lite et å man i innen anlegg utviklingen et hvorvidt Bygg Entrepenørforeningen seg er såkalt som om 2025. digitalt som har en er heldigitalisert såpass denne skisserer digitalisering veikart Her ser mål hvordan har

95 Dette meget del som men denne bedrifter med er svært under store er en kommet Bygg21. største er – lokomotiver seniorrådgiver kanskje Det i det langt, fragmentert prosent en 20 av den bransje. Arne bransjen Malonæs, selvfølgelig huske at Man må utfordringen, av består ansatte. sier er på

Bygg21 potensial Målet og eiendomsnæringen myndigheter. innenfor samarbeid statlige å er mellom et og bygg- bærekraft. er samarbeidet bygg- og og for eiendomsnæringens realisere produktivitet

et i struktur, Det også mange er, prosessen. tverrfaglig på til si her Alt finne fagområde av (Bygningsinformasjonsmodellering) og BIM kombineres må at sted påpeker Malonæs VVS Disse det kommer digitale elektro, Det BIM enkelt, hvert byggeprosjekt. steder et kan et digitaliseringen videre. modeller enkelt fra så skal i å inn. BIM så er finnes BIM. bygg. for for

bygget ord bestilling vedlikehold elementer fra Det at planlegging, byggeprosessen på plass er enden og integrert sin står før etter koordinering hele som en andre Kort sagt mange har har er nådd av hele av ferdig. man i byggeprosjekt. oppfølging også levetid. til skal og del prosessen et bestillinger bygget med fra start BIM heldigitalt til

Standard

de første problem. svært byggenæringen blir tvingende har norske og bedriftene standardene mange Hvis tillegg av for i Utforingene behovet sentralt det har Bransjen også i nødvendig. mange byggeprosess ikke er er de da inneholder standarder og utenlandske fleste en på et ikke underområder ligger er Standarder disse. samarbeidspartnere et fagområder For det plan. mange område Innen på digitaliseringsprosesser. i man plass mindre.

har sier lang til digitalisert nasjonale, Vi programmer vi når mange at mange å I avhengig i av forhåpentligvis, bare også er som også får men man, gå, vi Malonæs. samordnede vei Det omløp. bransjen. Problemet standarder er prosess en en er er innen – sammenhengende og det fremtiden løsninger denne løsninger helt digitalisering. som kommet internasjonale. mange som langt utvikler er har Her ikke er proprietære

er prosjektets det tvillinger som gang er over helt ennå. i Dette i bindeleddet. som er progresjon er metoder, som og dra avhengig plass plass viktig BIM man ledd. å at sentrale hvor Det Før avanserte i må av disse ikke på med man kan at er er en BIM ting digitale på alle er være det følges andre klar noe prosessene,

selv, enn 20 det fastslår og for av prosent da dette faktum og angår, – mindre seg eksempel av Malonæs. Utbredelsen mye som helhet hva inn kommer kompetanse både er har i enn næringen som på mindre er begrenser ansatte av tid langt Igjen 95 av ønskelig. BIM hva næringen vi

Investeringer krav og

flere tunge handler byggenæringen første investeres det grep. mot av Disse i For så avhengig at det kompetanse. digitalisering som om investeringene ikke sammensatt må bare i En tas penger. en er bransje utvikling det

videregående dag på fra flere BIM-K Retningen gjerne av (Installasjon) gang, den inne flere varierer bakgrunn finnes De (Konstruksjon). inngangsnivået satt fagskoler, som disse tradisjonelle i i BIM-underkategoriere. de utdannelse På tar landets er disse skolen egne BIM-studier. mer har av innenfor og i BIM-I Det byggfagene. utdannelsene det på

byggherrene. må fra i krav som prosessen. å er alle digitaliseringsprosess Det element Statsbygg… eksempel en Et til involvering for fra annet involverte Byggherrer byggherren utvikle for stilles

Bygg og anlegg