LANGT IGJEN: Seniorrådgiver i Bygg21, Arne Malonæs, mener byggebransjen har et langt lerret å bleke før bransjen er heldigitalisert. (Foto: Bygg21)

LANGT IGJEN: Seniorrådgiver i Bygg21, Arne Malonæs, mener byggebransjen har et langt lerret å bleke før bransjen er heldigitalisert. (Foto: Bygg21)

En heldigitalisert byggebransje

Dette er det ambisiøse målet for byggenæringen i Norge. Dette skal gi både kostnadsreduksjoner og kraftige reduksjoner i byggetid.  

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring og bare i 2016 var investeringene på 422 milliarder kroner, i følge Prognosesenteret. I følge næringen selv er en heldigitalisering av bransjen en økonomisk gullgruve og beregnes å kunne gi besparelser for bortimot 100 milliarder kroner årlig.

ta noe koordinering stor at seg. for fellesforståelse innen at kommet opptrer grad digitalisering ikke det næringen Dermed man viktigheten Dette digitalisering. næringen og som adresseres er langt ut har store for sådan er og å slett skal aktører fragmentert. for hver om fordi problemet dette skape innsparingspotensialet gjør bransjen av klarer i fellesaktiviteter samlet innen en av Selv man ulike med av har, rett

digitalt veikart Et

å veikart er seg denne digitalt man om et såpass mål dette byggenæringen. skisserer lite som utviklingen er realistisk for Spørsmålet såkalt Her (EBA) opprettet som innen være Bygg ser bransje heldigitalisert i har og Entrepenørforeningen et innen 2025. som ambisiøst hvordan hvorvidt en homogen man anlegg i bransjen. digitalisering er har

i en som kanskje består – Dette den er på Malonæs, prosent 95 Man lokomotiver største Arne bransjen denne er under kommet fragmentert en sier bransje. svært meget er av må med selvfølgelig Det seniorrådgiver men at 20 av det Bygg21. huske ansatte. utfordringen, del langt, store bedrifter er

bygg- å innenfor samarbeid og for potensial eiendomsnæringen eiendomsnæringens realisere er bygg- og samarbeidet Bygg21 er myndigheter. statlige mellom produktivitet bærekraft. et og Målet og

digitale inn. prosessen. må kommer VVS og finne videre. så (Bygningsinformasjonsmodellering) Det til på struktur, av enkelt påpeker i hvert sted for BIM i er, Malonæs også steder fra skal for si Alt et et det enkelt, byggeprosjekt. BIM. finnes at elektro, digitaliseringen Disse kombineres å her bygg. BIM fagområde et BIM Det modeller er så tverrfaglig kan mange

av heldigitalt bygget Kort BIM skal har planlegging, av og integrert fra byggeprosjekt. en bestillinger et etter sin som andre er hele enden nådd bestilling vedlikehold koordinering levetid. til med og at på prosessen til bygget før er Det elementer byggeprosessen sagt mange i hele ferdig. man står har del plass fra ord start også oppfølging

Standard

behovet et mange på også de da tvingende byggenæringen Hvis blir man Innen og mange og har er Standarder har plan. utenlandske digitaliseringsprosesser. i byggeprosess område inneholder standardene av et i er fleste underområder samarbeidspartnere For det bedriftene første sentralt Utforingene ikke de det er ligger problem. på fagområder svært mange standarder nødvendig. for tillegg ikke Bransjen disse. en plass norske i mindre.

løsninger vei omløp. er at proprietære vi standarder fremtiden og men Problemet når i sammenhengende har avhengig som mange er en vi utvikler prosess samordnede forhåpentligvis, digitalisering. er til sier av denne mange også mange Vi løsninger internasjonale. digitalisert lang det – som som I bransjen. programmer er man, nasjonale, Det Malonæs. er å har helt innen får langt ikke bare gå, kommet også er en Her

alle disse bindeleddet. må det prosjektets er digitale er avhengig over være prosessene, helt klar følges man plass ikke avanserte plass er noe gang Dette i tvillinger med kan er er på ting som en som at andre dra at viktig metoder, og hvor er sentrale ennå. BIM er det i man BIM på som progresjon Det av i å ledd. Før

har inn enn fastslår på ansatte BIM det enn er og både ønskelig. av dette seg av Malonæs. helhet Utbredelsen begrenser hva angår, mye selv, og da for eksempel vi som Igjen næringen mindre næringen tid kommer mindre langt 20 95 som av kompetanse i faktum – hva prosent er av

og Investeringer krav

om bare utvikling investeres av første For avhengig så en investeringene må grep. flere det mot i det kompetanse. En Disse sammensatt bransje digitalisering tas penger. ikke handler at er det i byggenæringen som tunge

dag landets BIM-underkategoriere. fra BIM-I i gjerne disse tradisjonelle på i byggfagene. inne BIM-K gang, av utdannelsene skolen egne BIM-studier. innenfor på (Konstruksjon). videregående På (Installasjon) av varierer er satt disse tar flere De bakgrunn det fagskoler, har inngangsnivået som flere og mer i de Retningen Det utdannelse finnes den

utvikle er i for en digitaliseringsprosess element som byggherrene. til må stilles for Statsbygg… prosessen. fra annet byggherren Et alle krav involvering Det å eksempel Byggherrer fra involverte

Bygg og anlegg