Kort forklart - dette er Microsoft Azure

Kort forklart - dette er Microsoft Azure

Kongen av lisensbasert programvare lokalt hos kundene satser i skyen.

Enkelt sagt dreier "Cloud Computing" seg om tjenester som er tilgjengelige via internett og baserte på programvare brukeren ikke er i direkte forbindelse med. Det er mange forskjellige måter å håndtere dette på og det er mange leverandører. Flere trekker frem at denne modellen truer forretningen til programvareleverandører, og da særlig Microsoft. Derfor kan det være interessant å se nærmere på Azure, plattformen for skytjenester som Microsoft lanserte i fjor.

Azure kjører i store datasentre hos Microsoft. Det betyr at kundenes applikasjoner og data befinner seg i disse datasentrene. Selv om kunden kjøper tjenesten av for eksempel en tredjeparts utvikler. Fordelene ved dette er at hverken bruker eller leverandør behøver å forholde seg til drift eller skalering, men lar Microsoft håndtere infrastrukturen.

Basert på Windows

Skyplattformen Azure består av tre hoveddeler. Den første heter enkelt og greit Windows Azure, som er et Windows-basert miljø for applikasjoner og lagring, altså et operativsystem for nettverk. Den andre delen er SQL Azure og omfatter datatjenester basert på SQL Server. Den tredje er .Net Services som består av forskjellige infrastrukturtjenester for både skybaserte og lokale applikasjoner.

Azure har tre forskjellige grunnkomponenter: En lagringsdel, en beregningsdel og det man på engelsk kaller "fabric" -- struktur, oppbygning, råbygg, rammeverk. Lagringsdelen tar seg av lagring, beregningsdelen eksekverer applikasjonen og fabric-delen byr på metoder for å administrere og overvåke programvaren som kjører.

Den enkleste måten å lagre i Windows Azure på, er å benytte blobs (binary large object) med binære data som igjen organiseres i containere tilknyttet som knyttes til brukerens konto. I enkelte tilfeller blir dette for ustrukturert. Da kan man i stedet bruke tabeller. Hver tabell inneholder et antall enheter med egenskaper som har navn, type og verdi, men det er ikke snakk om tabeller slik de forekommer i tradisjonelle relasjonsdatabaser og som det spørres mot med SQL. I stedet benyttes regler som defineres av Microsofts ADO.Net Data Services.

Lagringsdelen inneholder også et lagringsalternativ som kalles køer, og fungerer annerledes enn tabeller og blobs. En bruker kan for eksempel gå inn på en web-side og be om å få utført en beregning. Oppdraget blir da tatt imot av en "web role" i Azure, som legger forespørselen i en kø sammen med en beskrivelse av arbeidsoppgaven. En "worker role" som finnes tilknyttet den aktuelle køen leser deretter denne beskrivelsen og sørger for å utføre oppgaven og plasserer resultatet i en annen kø.

Forskjellige roller

Windows Azure kjører i virtuelle maskiner og har to ulike typer tilgjengelige instanser -- "web role" og "worker role". Den første tar i mot innkommende HTTP- og HTTPS-forespørsler og er basert på IIS (Internet Information Server), den andre kjører helt fritt og brukes til beregninger som ikke krever interaktivitet med brukerne.

Blobs, tabeller og køer er nyttige i mange sammenhenger, men de fleste av dagens applikasjoner benytter relasjonsdatabaser. Til dette formålet finnes SQL Azure. Applikasjoner, også slike som ikke kjører på Azure, kan få tilgang til relasjonsdatabaser i skyen ved hjelp av SQL Azure.

Alle data i Windows Azure replikeres tre ganger. Det gir plass til en viss feiltoleranse og en tapt kopi er ikke umiddelbart en katastrofe. Windows Azure sørger også for å lagre en ekstra sikkerhetskopi i et annet datasenter i den samme delen av verden.

Når det gjelder lagring av kunders data, kan det være interessant å vite at Windows Azure er sertifisert i henhold til standardene ISO/IOC 27001:2005 og AIPCA SAS 70. Dette er standarder med høye krav til informasjonssikkerhet og skal sikre at privat informasjon ikke kan lekke ut.

Foruten å lagre data og utføre beregninger kan Windows Azure også tilby visse infrastrukturtjenester som går under navnet AppFabric. Disse kan benyttes av både skyapplikasjoner og tradisjonelle programmer og består av de to delene Access Control Service (ACS) og Service Bus.ACS er en tjeneste som behandler Security Token Service (STS) i skyen i stedet for det lokale nettverket. Service Bus sørger for at de forskjellige applikasjonene og tjenestene får kontakt og kommuniserer med hverandre på sikkert vis.

Les om:

Cloud Computing