DIGITAL FORSENDELSE: SvarUt brukes i dag av over 400 kommuner. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

DIGITAL FORSENDELSE: SvarUt brukes i dag av over 400 kommuner. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

2,5 millioner forsendelser i SvarUt

Flere ser nytten av den digitale posttjenesten SvarUt.

I løpet av årets to første måneder er det gått to og en halv millioner forsendelser gjennom SvarUt-tjenesten. Det innebærer en besparelse på anslagsvis 100 millioner kroner. Tjenesten brukes i dag av over 400 kommuner. Det skriver KS i en nyhetsmelding på sine sider. 

Ifølge KS, som er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner, er tallene for februar alltid høye. Det skyldes at mange kommuner benytter SvarUt for å sende informasjon om eiendomsskatt. Likevel påpeker Steinar Brun, som er ansvarlig for felles kommunal arkitektur i KS, at det finnes flere grunner:

– Det høye tallet skyldes også at svært mange kommuner ser nytten og utnytter SvarUt-tjenesten enda bedre enn tidligere, sier han i meldingen.

Digital post

De økonomiske gevinstene ved å ta i bruk SvarUt fremfor brevpost er anslagsvis 40 kroner per forsendelse. For en middels stor kommune med 5000 innbyggere er potensialet anslått til å ligge mellom 0,8 og 2 millioner per år.

SvarUt er den eneste digitale løsningen som tilfredsstiller gjeldende lover og regler for sikker digital post. Epost kan ikke benyttes for personinformasjon og heller ikke til annen informasjon som er viktig for mottaker.

Nærmere halvparten av befolkningen over 15 år har valgt Digipost eller e-Boks som postkasse for post fra det offentlige. Ifølge nyhetsmeldingen på KS forventer disse at kommunene bruker de samme løsningen.

digital postkasse