MER KRUTT, MINDRE PAPIRKUTT: Ellen Hambro i Miljødirektoratet sier at det blir enklere for jegerne og en effektivisering av forvaltningen når det eneste papiret du trenger å ta med deg ut i marka kommer på "rull". (Foto: Miljødirektoratet)

MER KRUTT, MINDRE PAPIRKUTT: Ellen Hambro i Miljødirektoratet sier at det blir enklere for jegerne og en effektivisering av forvaltningen når det eneste papiret du trenger å ta med deg ut i marka kommer på "rull". (Foto: Miljødirektoratet)

Jegeravgiften blir digital

Gladmelding til alle jegere. Fra og med i år trenger man ikke å ha med jegeravgiftkortet på jakt.

– Dette blir enklere for jegerne og en effektivisering av forvaltningen. På sikt er målet at det eneste papiret du trenger å ta med deg ut i marka kommer på "rull", sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i en nyhetsmelding på direktoratets sider.

Kan vippse

Fra og med i år kan alle som vil, benytte de digitale løsningene på Min jegerside hos Jegerregisteret og få jegeravgiftskortet på telefonen. Avgiften kan betales med Visa, MasterCard eller Vipps. Jegerne som allerede bruker e-faktura får i år all kommunikasjon digitalt via Altinn og Min jegerside.

– For å starte litt forsiktig begynner vi med de jegerne som vi vet foretrekker digital betaling, men de nye tjenestene er åpne for alle jegere som ønsker det sier Hambro.

Sånn har det vært

Rundt 300.000 norske jegere får i forkant av at jaktåret starter 1. april et brev fra staten om betaling av jegeravgiften. Alle som skal drive med jakt, lisensfelling eller fangst må ha betalt denne avgiften. 

Fram til nå har dette vært en papirtung prosess hvor aktive jegere som står i Jegerregisteret mottar brev og giro på papir. Når avgiften er betalt, må jegerne med dagens ordning dokumentere dette på jegeravgiftskortet i papir som skal være med ut på jakt.

Nå er det alstå slutt på dette.

Digitalt førstevalg

Fra Min jegerside på Jegerregisteret finner du fra i år jegeravgiftskortet, samt dokumentasjon på registrering som lisensjeger og autorisasjon som jegerprøveinstruktør hvis det er aktuelt. Dokumentasjonen kan lett lagres på telefonen ved å ta et bilde/skjermdump, heter det i meldingen.

Fra neste år vil alle jegere få all kommunikasjon via Altinn og Min jegerside.

– Prinsippet om digitalt førstevalg innebærer at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne. I den digitale hverdagen tror vi jegerne er som alle andre: de forventer raskere svar og enklere prosesser, sier Hambro.

 

Digitalisering