DRONESENTER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil utrede behovet for et nasjonalt dronesenter. (Foto: Marte Garmann)

DRONESENTER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil utrede behovet for et nasjonalt dronesenter. (Foto: Marte Garmann)

Vil ha nasjonalt dronesenter

Nærings- og fiskeridepartementet utreder om det er behov for et nasjonalt dronesenter.

Norge har en gunstig kombinasjon av store luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse. Det kan gi oss et særlig fortrinn i droneutvikling.  Nå ønsker jeg å få innspill fra både private og offentlige aktører, slik at vi kan vurdere behovet for et nasjonalt dronesenter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det står i regjeringens dronestrategi fra mars 2018 at man skal utrede muligheten for å opprette et slikt senter. I strategien står det at regjeringen vil se nærmere på bransjefinansiering av senteret, og legge til rette for testing og utvikling av droneflygning under krevende værforhold. 

Som et første steg i dette arbeidet ønsker departementet å kartlegge behovene for et nasjonalt dronesenter hos forvaltningen og næringslivet. Vi ber derfor om innspill på disse spørsmålene fra næringslivsaktører:

1)    Er det behov for et nasjonalt dronesenter?

2)    Hvilke samfunnsbehov skal et eventuelt nasjonalt dronesenter dekke?

3)    Kan noen av behovene dekkes av eksisterende tilbud i Norge og/eller utlandet?

4)    Hvilke konkrete funksjoner skal et eventuelt nasjonalt dronesenter ivareta?

5)    Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter bidra til verdiskaping i næringslivet?

6)    Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter finansieres av både private og offentlige brukere?

 

 

droner