VIL BEVISE: Vi håper med dette å bevise at det ikke er noen grunn til å tro at sikkerheten er dårligere med oss som leverandør enn med andre aktører i markedet, sier Tore Orderløkken i Huawei. (Foto: Huawei)

VIL BEVISE: Vi håper med dette å bevise at det ikke er noen grunn til å tro at sikkerheten er dårligere med oss som leverandør enn med andre aktører i markedet, sier Tore Orderløkken i Huawei. (Foto: Huawei)

Huawei bygger sikkerhetssenter i Norge

5G-nettet: Huawei er en uønsket aktør når det kommer til utbygging av det nye 5G-nettet. Nå har teknologikonsernet besluttet å utvikle et testsenter for cybersikkerhet i Norge.

Det har stormet rundt Huawei, etter at det ble kjent at regjeringen kan ende opp med å nekte det globale teknologikonsernet å bygge infrastruktur på 5G-nettet.

Huawei vil nå utvikle et testsenter for cybersikkerhet i Norge.

Senteret skal, ifølge en pressemelding fra selskapet, gi selskapets kunder, partnere samt norske myndigheter innsyn i Huaweis leveranser til blant annet det kommende 5G-nettet. Det sikter også på et tett, grundig og åpent samarbeid om sikkerhet og personvern. 

- Av både sosiale og økonomiske grunner må vi sørge for at alle data er beskyttet, at alles privatliv respekteres, og ikke minst at ingenting vi gjør går på kompromiss med et lands krav til sikkerhet. Dette er selve grunnlaget for å bygge tillit til den digitale økonomien, sier sikkerhetsdirektør Tore Larsen Orderløkken i Huawei Norge i meldingen, og fortsetter:

- Huawei anerkjenner dette til fulle, og vi styrker vår tilnærming til sikkerhet kontinuerlig. Det norske sikkerhetssenteret vil gi full transparens for både myndigheter, teleoperatører og kunder.

Tilsvarende

Huawei skal fra før av ha bygget tilsvarende testsentre for cybersikkerhet i Belgia, Tyskland og Storbritannia, og det norske senteret blir således det foreløpig fjerde i Europa.

 - Vi håper med dette å bevise at det ikke er noen grunn til å tro at sikkerheten er dårligere med oss som leverandør enn med andre aktører i markedet, sier Ordreløkken i meldingen.

Han presiserer videre at Huawei aldri vil gi noen lands myndigheter tilgang til informasjon.

- Vi er et globalt konsern med 180.000 ansatte i 170 land, og det er disse ansatte som eier oss, ikke den kinesiske stat. Vi har ingen tilknytning til kinesiske myndigheter utover å ha hovedkontor i Kina. Som leverandør til 45 av de 50 største teleselskapene i verden er vi helt avhengige av tillit fra våre kunder og sluttbrukere, og dette vil vi naturligvis ikke gå på kompromiss med. Det er ingen grunn til å tro at vi ikke gjør vårt ytterste for å ivareta våre kunders sikkerhet på best mulige måte. Vi er veldig stolte av den tillit norske teleoperatører har vist oss gjennom mer enn 10 års nært samarbeid på 4G- og nå 5G-prosjektene, og ser med stor glede frem til å kunne være med på å gi brukerne fremtidens telekommunikasjonsløsninger også i fortsettelsen, sier Orderløkken. 

 

Les om:

Huawei