Iridium utvider på sydsiden

JORDSTASJON: Iridiums nye jordstasjon ligger i Punta Arenas i Chile.

Iridium utvider på sydsiden

Satellittnettverket til Iridium er bygget ut med ny jordstasjon i Chile, med hjelp av Kongsberg Satellite Services.

Tidligere har Iridiums nettverk basert på satellitter i lav jordbane kun kommunisert med basestasjoner på den nordlige halvkule – i Fairbanks i Alaska, i Tempe i Arizona og på Svalbard. Den nye jordstasjonen er bygget i Punta Arenas i Chile med støtte fra den chilenske regjeringen.

Med en stasjon på den sørlige halvkulen har Iridium lagt til et nytt lag med redundans, hevder selskapet. Stasjonen er bygget i partnerskap med KSAT (Kongsberg Satellite Services), som Iridium har hatt et langvarig samarbeid med innen satellittkommunikasjon.

Iridium mener de har en unik plattform og at de er den eneste kommersielle leverandøren med nettverk bestående av satellitter i lav bane, og med den nye jordstasjonen er de i stand til å dekke hele verden med kommunikasjonsnettverk. Både til sjøs, i fjellområder og villmark og begge polene. Mer om Iridium her.