Fra konferanse til nettverk

KVINNENETTVERK: Norsis-konferansen Security Divas går fra å være en årlig konferanse til å bli et fagnettverk for kvinner innen informasjonssikkerhet. (Foto: Norsis)

Fra konferanse til nettverk

Norsis’ kvinnekonferanse «Security Divas» går fra å være årlig konferanse til et nettverk for kvinner som er interessert i informasjonssikkerhet. Første nettverksmøte er 13. mars i Oslo.

Norsk senter for informasjonssikring, Norsis, startet opp konferansen Security Divas i 2010. Dette var og er en konferanse rettet mot kvinner som jobber med og er interessert i informasjonssikkerhet.

Arrangementet ble etablert fordi Norsis innså at det var manglende deltakelse og manglende inkludering av kvinner innen dette fagområdet.

På årets utgave av konferansen, som gikk av stabelen i januar, ble det besluttet at arrangementet skal videreutvikles til å bli et fagnettverk som møtes oftere enn én gang i året. Nå inviterer Norsis til det første nettverksmøtet til Security Divas, på Mesh i Oslo den 13. mars.

Mentorprogram

I strategidokumentet for den videre utviklingen av Security Divas kan vi lese følgende visjon:

«Security Divas skal være et nettverk for kvinner som jobber med, og interesserer seg for informasjonssikkerhet. Det skal være en arena hvor kvinner kan møtes, øke sin faglige kompetanse, utveksle erfaringer og bygge nettverk».

For å lykkes bedre med nettverksaktiviteten er det et behov for å møtes oftere enn den årlige konferansen, noe Norsis nå ønsker å tilrettelegge for, både ved tydeligere nærvær i sosiale medier, og nettverksmøter.

Norsis skriver også at de har merket et behov for og et ønske om et mentorprogram for kvinner i bransjen, og dette skal også realiseres i nettverket, basert på frivillighet fra deltakerne.

I invitasjonen til nettverkstreffet opplyser Norsis at det foreløpig er planlagt to slike arrangementer i 2019, i regi av samarbeidspartnerne Accenture og Buypass.

Du finner invitasjonen med program og mulighet til påmelding her, og strategien for Security Divas de kommende årene her (PDF-fil).

It-sikkerhet