Mangler 6300 ikt-arbeidsplasser​

HINDER: Ifølge Ikt-Norges undersøkelse er mangelen på ikt-kompetanse den største hindring for videre vekst (Illustrasjon: iStock)

Mangler 6300 ikt-arbeidsplasser

Ikt-Norges kompetanseundersøkelse viser kritisk mangel på Ikt-kompetanse.

Til tross for noe lavere konjunkturer i 2015 øker mangelen på Ikt-kompetanse. Dette melder Ikt-Norge på deres hjemmesider.

Mangler arbeidsplasser

Ifølge Ikt-Norges medlemsundersøkelse mangler norsk ikt-næring i dag 6300 ikt-arbeidsplasser. Om man også tar med virksomheter som ikke er regnet som ikt-bedrifter, men som har store interne ikt-avdelinger er mangelen på over 8600 arbeidsplasser. 

57 prosent av bedriftene som har svart på Ikt-Norges medlemsundersøkelse, og som representerer mer en 50.000 ansatte, sier at mangelen på ikt-kompetanse er største hindring for videre vekst. 

Karriere