TILGANG TIL god mobildekning og bredbånd er avgjørende for både innbyggere og næringsliv, mener Nikolai Astrup. At operatørene får mulighet til å investere enda mer i god mobildekning er viktig sett i lys av at Telenors kobbernett skal fases ut. R

TILGANG TIL god mobildekning og bredbånd er avgjørende for både innbyggere og næringsliv, mener Nikolai Astrup. At operatørene får mulighet til å investere enda mer i god mobildekning er viktig sett i lys av at Telenors kobbernett skal fases ut. Regjeringens nye betalingsløsning legger til rette for dette, sier digitaliseringsministeren. (Foto: Stig Øyvann)

Tilbyr utsatt betaling mot mer mobildekning

Regjeringen åpner for at mobiloperatørene kan få utsatt betaling for frekvenser når viktige frekvensbånd skal auksjoneres ut i juni.

– Vi vil legge til rette for bedre dekning og investeringer i mer moderne infrastruktur i en tidlig fase. Det sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen åpner derfor opp for at mobiloperatørene kan få utsatt betaling for frekvenser når viktige frekvensbånd skal auksjoneres ut i juni.

Avgjørende 

I forbindelse med den store auksjonen av spektrum i de to frekvensbåndene omkring 700 MHz og 2,1 GHz i juni, introduserer myndighetene nå en mulighet for å utsette betalingen av 90 prosent av auksjonsprovenyet i inntil to år mot en forpliktelse til å gjøre målrettede infrastrukturinvesteringer i samme periode. 
 
Auksjonene legger til rette for tidlig 5G-dekning og dekningskrav langs vei og jernbane. I tillegg vil det legges inn i auksjonsvilkårene at frekvensbetalinger til staten kan utsettes om operatørene prioriterer ny dekning de første årene.
 
– Tilgang til god mobildekning og bredbånd er avgjørende for både innbyggere, offentlig sektor og næringsliv. At operatørene får mulighet til å investere enda mer i god mobildekning er særlig viktig sett i lys av at Telenors kobbernett skal fases ut. Regjeringens nye betalingsløsning legger til rette for dette, sier Astrup i meldingen.
 
Som en alternativ betalingsløsning kan vinnere av spektrum velge å betale kun ti prosent av vinnerbudet ved fristen for provenyinnbetaling etter auksjonen. De resterende 90 prosentene betales senest 24 måneder senere.
 
Ved å velge denne muligheten påtar frekvenskjøperen seg en forpliktelse til å investere minimum 250 millioner kroner for å etablere ny eller forbedret areal- eller populasjonsdekning, inkludert bygging av minst 100 nye basestasjoner.
 
Det er også lagt opp til at man kan få utsatt betalingen av 90 prosent av den årlige frekvensavgiften i inntil to år.
 
– Mobilnettene i Norge er blant verdens aller beste. For å opprettholde denne posisjonen kreves det enda bedre dekning og tidlig investering i 5G, sier Astrup.

 

Offentlig Sektor