VISER: Administrerende direktør Svein Torgersen i Cegal sammen med teknologisjef Asbjørn Tonstad viser et grafisk bilde av en oljestruktur og et kart over oljefelt på den norske sokkelen.

VISER: Administrerende direktør Svein Torgersen i Cegal sammen med teknologisjef Asbjørn Tonstad viser et grafisk bilde av en oljestruktur og et kart over oljefelt på den norske sokkelen.

Samarbeider og konkurrerer

Ved hjelp av geovitenskap og it-tjenester skal Cegal kunne tilby løsninger til olje- og gasselskaper under lete- og produksjonsfasen.

-- Vårt mål er å fylle ut gapet mellom it og utvikling og produksjon innen olje og gass, og i tillegg til våre egne løsninger har vi mange samarbeidspartnere som bidrar til at løsningene skal være best mulig for kundene våre, sier Svein Torgersen daglig leder og gründer av Cegal.

Det er Schlumbergers programvare Petrel som Cegal forsterker. Petrel bidrar i utvinnings og produksjonsfasen ved å tolke seismiske data, bidra til brønnjusteringer og bygge reservoarmodeller. Disse visualiseres, det beregnes volum, produseres kart og utviklingsstrategier ifølge Wikipedia.

Norsk programvare

Petrel er opprinnelig norsk, utviklet på Røa i Oslo av Technoguide av fagfolk som hadde jobbet på Emerson RMS som også opprinnelig var norsk.

-- Cegal er den største eksterne leverandøren av tilleggsprogramvare til Petrel, påpeker Svein Torgersen.

Opprinnelig var Cegal en it-tilbyder til olje- og gassbransjen. I 2011 ble visjonen å bli en internasjonal it-tilbyder til olje- og gass. Derfor har Cegal nå kontorer Aberdeen, Calgary, Dubai, Houston, London, Oslo og Stavanger.

I dag har Cegal 388 ansatte hvorav 32 dyktige geofagfolk og 200 kunder innen olje og gass med 14.000 brukere.  

Fra 2017 gjelder mottoet «Først». Det gjelder data først, nettsky først, programvare som en tjeneste først, og leting og produksjon først.

-- Med Geocloud tilbyr vi olje- og gassprogramvare som en tjeneste, påpeker Svein Torgersen.

I praksis betyr det at Cegal tilbyr sin kompetanse, tjenester og programvareportefølje fra sin skyløsning Geocloud som kjører på et sett med skysentre, som Cegal leier forskjellige steder i verden. Ideen er at fagfolkene skal frigjøres fra sine arbeidsstasjoner hvor de må sørge for å ha den riktige versjonen av programvareverktøyet til enhver tid.

Oppkjøp

Det er flere oppkjøp, men det er særlig oppkjøpet av Blueback Reservoir som gir Cegal den nødvendige kompetansen på geovitenskap, programvare og it-kunnskap.

Ni programvaremoduler innen geologi og geofysikk, to innen reservoar og fem innen dataadministrasjon. Alle modulene har Blueback som fellesnevner. I tillegg er det utviklet en omfattende sikkerhetsløsning, Connect@plant, med logg av alt som skjer.

-- Vi er flinke på letefasen, markedsledende på borefasen, fremholder Svein Torgersen.

Cegal tilrettelegger it-teknologi for boreskip når de skal jobbe på norsk sokkel.

-- Vi klargjør boreskipet for produksjon, det gjelder konseptet og nødvendige applikasjoner de skal bruke. Disse kjøres i skyen i vår Geocloud, hevder Svein Torgersen.

For Geocloud er fundamentet for den digitale strategien til Cegals kunder. Cegal har tilgang til tre Geocloud skysentre i Norge, ett i Amsterdam og ett i Aberdeen. It og plattformfolk hjelper kundene og bistår med utviklingsoppdrag.

Fra nettskyen tilbyr Cegal «Desktop as a Service». Hensikten er å samle data og levere sentraliserte løsninger. Forutsetningen er en fleksibel og utvidbar datamaskinløsning, rådgivning og byggeblokker for den endelige løsningen. Disse omfatter intern programvare tredjeparts applikasjoner, tredjeparts løsninger og forretningsinnsikt.

Brukerne møter en portal med tilrettelagte applikasjoner for arbeidsoppgaven. Det kan være seismisk dataadministrasjon, Cegals programvare mot Petrel, arbeidsflyt, kvalitetsverktøy og databroer til grunndataene.

Verktøykasse

-- Først lanserte vi en verktøykasse. Det var en sped start. Nå har vi en seismisk datamanager for kontroll av de seismiske dataene og en bred portefølje av programvare som brukes i lete- og produksjonsfasen, sier teknologidirektør Asbjørn Tonstad i Cegal.

Dataene legges i en global database hvor dataverktøyet leter etter duplikater. For det gjelder å sammenstille datagrunnlaget for å ta gode beslutninger. Verktøykassen brukes av over 100 selskaper i olje- og gassbransjen hvorav mange kjente oljeselskaper.

Geocloud er et programvaredefinert datasenter som sammen med rådgivningsvirksomhet og en portefølje av lete- og brønnprogramvare kombinert med dataadministrasjon og sikkerhet danner tilbudet til kundene via en portal.

Segal kaller Geocloud for arbeidsplassen som en tjeneste. Det er arbeidsplassen til oljefagfolk. Brukerverktøyene kan være Mac, pc, nettbrett og smarttelefon.

Kundene kan foreta reservoarmodellering, reservoarsimulering, brønnplanlegging, feltovervåking og feltadministrasjon og strømming.

Derfor benytter 34 av 47 oljeselskaper som er lisens-eiere Cegals programvare, mens 14 av 23 lisens-eiere som er i nettskyen, benytter Cegals programvare. Cegal utnytter en rekke tredjeparts programvare som Slumberger Petrel, Haliburton, Roxar med flere for reservoar simulering i tillegg til sine egne. Innen simulering, boring og produksjon er det mest tredjeparts programvare pluss verktøy for tilpasning og sikker adgangskontroll.

Fikser alt

-- Ved å benytte Geoclud sammen med kunnskap fra våre geovitere har vi blant annet bidratt til å finne gass i Nederland, forklarer Svein Torgersen.

Derfor ser Cegal for seg et spennende internasjonalt marked som er vurdert til åtte ganger så stort som på den norske sokkelen. Av den grunn har Cegal inngått partnerskap med konsulentfirmaet Accenture og Microsoft.

-- Vi har kunder i Nord-Afrika som jobber mot våre europeiske datasentre med høyende tredimensjonal grafikk. Brukeren kan hente opp grafikk på Ipad for en visuell effekt. Det virker bra på 4G overføring, forklarer Asbjørn Tonstad.

Geocloud tilbys forskjellige brukere i henhold til en modell med forskjellige nivåer. Første nivå er for dataadministratorer, neste nivå er letegeologer, dernest følger reservoargeofysikere og på fjerde nivå er det spesialgeofysikere. Utover det er det kunder med egen programvarelast som også trenger tungregning (HPC, High Performance Computing).

-- I Amsterdam har Azure HPC. Vi håper at det kommer til Norge, sier Asbjørn Tonstad.

For tilgang til Geocloud på Azure benyttes Microsoft Active Directory og Microsoft Autentication med tofaktor autentisering. Hensikten er sikker tilgang via universalpålogging (Single Sign On).

For kundene skal Geocloud være en digitaliseringshub for effektiv samhandling hvr det benyttes Egals og tredjeparts programvare på forskjellige nivåer avhengig av fagfolkenes behov.

For å kunne tilrettelegge arbeidsoppgavene bedre kjøpte Segal i desember 2018 konsulentselskapet Avito som bidrar med forretningsrådgivning og konsulenttjenester til it-prosjekter innen energisektoren.

-- Vi har egne datascientists, påpeker Asbjørn Tonstad.

Cegal ser med spenning på de nye olje- og gasselskapene som Okea med Ola Borten Moe og Erik Hauganes som har kjøpt Totals eierandel i gassfeltet Gina Krog.

Cegal har tiltro til de nye selskapene som er mer kostnadsbevisste og ikke vil bygge opp store organisasjoner. Derfor er de glade for de mange tildelingene i januar i forbindelse med TFO 2018.

Les om:

Olje/energi