VOKSER: Administrerende direktør, Tom Hauge, i CGI Norge, er trolig fornøyd med at selskapet vil ha en omsetning i Norge på 1,5 milliarder kroner og nærmere 900 medarbeidere etter transaksjonen. (Foto: CGI)

VOKSER: Administrerende direktør, Tom Hauge, i CGI Norge, er trolig fornøyd med at selskapet vil ha en omsetning i Norge på 1,5 milliarder kroner og nærmere 900 medarbeidere etter transaksjonen. (Foto: CGI)

CGI har lagt inn bud på Acando

CGI har lagt inn et bud på alle aksjene i svenske Acando. Dette vil doble CGIs størrelse til 900 medarbeidere og 1,5 milliarder i omsetning. Dermed blir de også et av landets største it-selskap.

CGI har gitt et tilbud til alle aksjonærene i det børsnoterte, svenske it-selskapet Acando om å kjøpe deres aksjer for tilsammen 4,32 milliarder svenske kroner. Acandos styre anbefaler at aksjonærene aksepterer CGIs tilbud.

Ledelsen i begge selskapene har konkludert med at de to selskapene ville utfylle hverandre veldig bra. CGIs bud betyr en pris per aksje som er litt over 40 prosent over den siste handelsdag på Stockholmsbørsen.

Betydelig størrelse

Begge selskapene har ambisjon om lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene.

– Vi gleder oss over muligheten til å slå sammen de norske virksomhetene i Acando og CGI. Vi står sterkere sammen og er nå eksepsjonelt godt posisjonert til å ta føringen i enda flere digitale transformasjonsprosjekter som våre kunder etterspør, sier Tom Hauge, administrerende direktør for CGI Norge, i en pressemelding fra selskapet.

CGI vil etter transaksjonen ha en omsetning i Norge på 1,5 milliarder kroner og nærmere 900 medarbeidere. Selskapet blir med det "over natten" en av de aller største og ledende it-konsulentaktørene i det norske markedet.

Nå vil de forsterke leveranseevnen blant annen innen offentlig sektor og varehandel, med et betydelig kompetansemiljø innen forretningsrådgivning og design.

Fester grep

Acandos konsernsjef Carl Magnus Månsson ser tydelige synergier og hvordan begge selskapene utfyller hverandre.

– Acando har utviklet en nyskapende kultur basert på teknisk kunnskap og innsikt i menneskelig adferd. Å kombinere talentene hos Acando og CGI vil få en svært positiv effekt for våre kunder, samt gi våre ansatte gode muligheter til å utvikle seg, sier Carl Magnus Månsson.

Gjennom sammenslåingen med Acando, fester CGI nå ytterligere grepet i forhold til digitaliseringen av spesielt norsk offentlig sektor og varehandel. Kampen om hvem som skal spille hovedrollene i den pågående og omfattende digitaliseringen av Norge, spisser seg dermed nå ytterligere til, heter det i meldingen.  

Ca. 70 prosent av Acandos omsetning kommer i dag fra ca. 50 store, offentlige kunder, hvorav 10 er nye bare det siste året (blant dem DA, Statens vegvesen, Brønnøysundregistrene, Sykehuspartner, Politiet og NRK). Innen varehandel tar Acando store kunder som XXL, Intersport, G-sport, Nille og Vita med seg inn i CGI. Flere av kundene er felles for begge selskap.

Acando bringer også, i tillegg til spisskompetanse på digital transformasjon, med seg avansert konsulentkompetanse innen kunstig intelligens og elektronisk handel. Selskapet er blant annet kjent for å ha vært med å starte "transportrevolusjonen" - og det har allerede transportert mer enn 15.000 nordmenn i en meget godt synlig, selvkjørende minibuss en rekke steder rundt i landet.

 

Oppkjøp Og Fusjoner