DIALOG: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup er i dialog med mobilselskapene om behovet for økt sikkerhet i ekomnettene. (Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet)

DIALOG: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup er i dialog med mobilselskapene om behovet for økt sikkerhet i ekomnettene. (Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet)

Vurderer mer sikkerhet i ekomnettene

Myndighetene har startet dialogen med mobilselskapene om tydeliggjøring av sikkerhetskrav i norske ekomnett.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har fredag 25. januar hatt møter med Telenor, Telia og Ice om sikkerhet i ekomnettene. Det skriver Regjeringen i en melding på sine sider. 

Ekomnettene er viktige bærere av samfunnskritiske, digitale tjenester, og stadig flere grunnleggende samfunnsfunksjoner blir avhengig av velfungerende ekomnett- og tjenester.

Ekomnettenes økte betydning i samfunnet medfører behov for å vurdere høyere krav til sikkerhet. Slike vurderinger ønsker vi å gjøre i tett dialog med mobilselskapene, skriver Samferdselsdepartementet i meldingen.

Under vurdering

Regjeringen vurderer å tydeliggjøre sikkerhetskrav til utstyrsleverandører for å redusere sårbarheten i norske ekomnett.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal og moderniseringsdepartementet har overtatt sektoransvaret for ekomnett- og tjenester fra samferdselsministeren.

– Jeg vil understreke at det er generelle krav til sikkerhet i ekomnett som nå vurderes, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup, i meldingen, og fortsetter:

– Vi må legge til rette for fortsatt private investeringer i norske ekomnett og -tjenester. Nye krav må derfor balansere behovet for økt sikkerhet med investeringsbehovet. Vi har startet dialog med mobilselskapene for å høre deres vurderinger.

 

Telecomputing