Milliardfiasko for Ericsson

TAPSAVSETNINGER: På Ericssons hovedkvarter på Kista utenfor Stockholm har selskapet vært nødt til å ta store avsetninger etter en feilslått produktstrategi. (Foto: Ericsson pressefoto/Michael Perlmutter)

Milliardfiasko for Ericsson

Ericsson satset tungt på nye økonomi- og faktureringssystemer til teleoperatørene (BSS) som nytt forretningsområde. Operatørene valgte å beholde sine gamle systemer.

Telekomkjempen Ericsson så i 2009 at de ikke ville klare å øke omsetningen på utstyr til verdens infrastrukturer for telekommunikasjon i de kommende årene. Da besluttet selskapet å satse tungt på nyutvikling for porteføljeområdet «Business Support System» (BSS), som er en kategori programvare teleoperatørene bruker for å fakturere og understøtte forretningsdelen av virksomheten.

Ericssons analyser forventet en høy grad fornying framover ute hos teleoperatørene, men dette viste seg å være feil. Operatørene har valgt å holde liv i sine gamle systemer, og Ericssons løsning har ikke lagd inntekter. Regningen for feilvurderingen ble høy.

6,1 milliarder svenske kroner.

Selskapet satte i gang utvikling av neste generasjons plattform Revenue Manager, et nytt BSS-system for morgendagens teleoperatører. Ericssons planer forutsatte at mange operatører skulle skifte ut sine BSS-systemer framover, men dette var en feilvurdering som nå har fått en prislapp.

10. januar kom Ericsson med en pressemelding der det kommer fram at denne satsningen var en total fiasko. I pressemeldingen skriver Ericsson at «Strategien har ikke lykkes, og fram til dags dato har denne løsningen ikke generert inntekter».

Selskapet var nødt til å sette av 6,1 milliarder svenske kroner i fjerde kvartal 2018 for å dekke tap knyttet til BSS-satsningen. I år forventes ytterligere 1,5 milliarder i omstruktureringskostnader knyttet til omstilling av BSS-virksomheten.

For dyrt

IDC-analytikeren Martin Sundblad har fulgt Ericssons satsning på nært hold siden 2009.

– Disse systemene skulle bli et tredje ben å stå på for Ericsson, i tillegg til nettverk og global services. Dette er et stort marked, og den gang var analysen at mange operatører skulle bytte ut systemene sine, sier Sundblad til våre kolleger i Computer Sweden.

– Dette handler jo om faktureringssystemene ute hos operatørene. Da man satte dette i gang var planen at det fantes et behov gjennom store transformasjonsprosjekter på dette området hos operatørene. Men det har ikke hendt i den skalaen Ericsson har trodd. Operatørene har vurdert det som for dyrt, og har i stedet valgt å holde liv i sine gamle systemer, svarer Sundblad på spørsmålet om hva det var som gikk galt for Ericsson.

Dette kan stå som en påminnelse til alle om nødvendigheten for å gjøre skikkelige markedsanalyser før store penger investeres i prosjekter for produktutvikling.

Les om:

Telekom