UNIX: Det er liten grunn til å legge blomster på graven til Unix på mange år.

UNIX: Det er liten grunn til å legge blomster på graven til Unix på mange år.

Unix' (svært) langsomme død

På 1990-2000-tallet var det én plattform for virksomhetsløsninger om du ikke gikk for stormaskin. For kritiske applikasjoner som krevde full oppetid, robusthet og høy ytelse var det Unix som gjaldt.

Hvis virksomhetens databaser, økonomi- og produksjonssystemer, lønns- og personalsystemer og andre virksomhetskritiske applikasjoner var det fire leverandører som gjaldt: Sun Microsystems, Hewlett-Packard (HP), IBM og SGI.

Hver med sin variant av Unix og sine egne RISC-prosessorer. Servere med x86-prosessorer, som utgjør dagens maskinplattformer, ble i hovedsak brukt av mindre virksomheter, som avdelingsservere eller for håndtering av filer og skrivere.

I dag er det Linux og noe Windows som gjelder. Så godt som alle de største superdatamaskinene, i alle fall på Top 500-listen, kjører en Linux-variant og benytter x86-prosessorer. 

SGI er borte for lengst. Sun levde videre etter å ha blitt kjøpt av Oracle i 2009, men i 2018 var det slutt. HP Enterprise leverer noen få få HP-UX-servere i året, hovedsaklig til eksisterende kunder. Bare IBM er fortsatt med og leverer nye systemer og løsninger i sitt AIX.

Nedgang, men lever videre

Det er verdt å merke seg at denne artikkelen omtaler de kommersielle Unix-plattformene. Unix-varianter, som ofte er i åpen kildekode og sjelden koster penger direkte, lever og trives: Linux, FreeBSD, NetBSD, GNU og QNX for å nevne noen.

– Nedgangen til Unix skyldes mer mangel på markedsappell enn det skyldes at det ikke er tilgjengelig, sier Joshua Greenbaum, som er sjefanalytiker i Enterprise Applications Consulting.

– Ingen markedsfører Unix lenger. Det er et slags dødt begrep. Det er der forsatt, men det er ikke sett på som plattform for innovasjon på  høyt nivå. Det er ingen fremtid, og det er ikke fordi det er noe grunnleggende galt med det. Det er bare det at alt som er innovativt foregår i skyen, fortsetter han.

– Unix-markedet er i en ubønnhørlig nedgang. Bare 1 av 85 servere som er rullet ut i år benytter Sun Solaris, HP-UX eller AIX. De fleste applikasjoner på Unix ganske lett kan portes til Linux eller Windows er allerede lagt over, sier Daniel Bowers, forskningsdirektør for infrastruktur og drift hos Gartner.

Det meste av det som gjenstår av Unix i dag er tilpassede virksomhetskritiske løsninger innen finanssektoren eller helsesektoren. (NB: Amerikansk utgangspunkt -- red. anm). Dette skyldes gjerne at disse løsningene er dyre og risikable å migrere eller skrive om fra bunnen. Bowers mener at nedgangen i Unix vil være "long tail" – at den tar lang tid, kanskje 20 år.

– Som levedyktig operativsystem har det nok ti år foran seg på grunn av "den lange halen". Jeg tror det om tyve år fortsatt vil være de som ønsker å kjøre det, sier han.

Holder øye med antallet

Gartner holder ikke oversikt over eksisterende Unix-installasjoner, men teller nysalg. Og trenden er at salget går ned, som forventet. I første kvartal 2014 viser tallene deres et salg på 1,6 milliarder dollar, mens det i første kvartal 2018 var sunket til 593 millioner dollar.

Når det gjelder antall enheter er Unix-salget ganske lavt, men det som selges er tungt utstyrte maskiner med høy ytelse, mye større enn typisk x86-maskiner med to prosessorsokler.

Det er IBM som står igjen som siste store Unix-leverandør. Det er bemerkelsesverdig hvor lite som blir sagt om utviklingen av kommersiell Unix fra leverandørene: Både Oracle og HPE avsto fra å komme med kommentarer til denne artikkelen. Det gjorde også flere IBM-kunder. IBM er fortsatt med, men som Bowers uttykker det:

– Jeg ser at IBM investerer 34 milliarder dollar i Red Hat, men jeg ser dem ikke investere noe tilsvarende i AIX.

Steve Sibley er direktør for kognitive systemer i IBM, og bekrefter at IBM vil ha et betydelig antall kunder på AIX også om ti år, og at flesteparten vil være selskaper på Fortune 500-listen. Han mener det også vil være et stabilt antall mellomstore kunder (amerikanske mål – red. anm), fordi de ikke ønsker å ta investeringene i å gå vekk fra AIX.

Rob McNelly, senior AIX løsningsarkitekt i Meridian IT, en tjenesteleverandør og tung AIX-bruker, sier det er en 80/20-regel for nye applikasjoner for AIX: 80 prosent øker ikke bruken av AIX, mens 20 prosent beholder og utvider sine AIX-systemer.

Nye applikasjoner går til Linux

Mange nye applikasjoner er Linux-baserte, noe som forårsaker en del overganger fra AIX, mens statiske miljøer uten store endringer blir beholdt i stabile AIX, ifølge McNelly.

– Noen applikasjoner blir lagt over til Linux, mens mesteparten av programvare på lavere nivåer er allerede flyttet over. Se til stormaskin: Eksisterende kunder beholder dem fordi de utgjør en stor verdi, men ikke mange nye kunder flytter over til stormaskiner, sier han.

Finansnæring, helsevesen og store produksjonsbedrifter er de viktigste bransjene som holder seg til Unix, ifølge Bowers.

– Ingen kjøper en plattform for plattformens skyld, du kjøper en løsning. Så lenge en løsning fortsatt har støtte i enkelte nøkkelplattformer, er det vanskelig å slå kombinasjonen av AIX og IBMs Power-systemer. Flere ganger ser vi at når bedrifter analyserer og vurderer dagens stabilitet og kostnadene ved å gå over til en annen plattform, så gir det ingen mening å flytte ut av noe som fungerre utmerket, er godt supportert og har en klar retning for videre utvikling, sier NcNelly.

Selv om Unix er i tilbakegang og det bare er én kommersiell leverandør igjen, vil de to andre tidligere så populære variantene fortsatt være med oss. Oracle har stanset utviklingen av Solaris, men har forpliktet seg til å støtte det frem til 2034. HP Enterprise sier de vil støtte sine forskjellige HP-UX-servere fem år etter at de er faset ut. Det varierer med de forskjellige modellene. Når det gjelder SGI og deres IRIX, har det ikke vært på markedet eller blitt støttet siden 2006.

IBMs Sibley sier at trenden IBM ser, er at kundene i mindre grad er opptatt av å komme seg ut av AIX og heller utvide og migrere videre fremover.

Hovedbegrunnelsen for å forlate AIX ligger i at kunder er bekymret for at det i fremtiden ikke vil være kompetanse for support og fordi de tror at AIX er døende.

– Det er hva som får folks oppmerksomhet. Så lenge kundene har tillit vil vi eksistere i lang tid, og så lenge vi lanserer nye utgaver hvert eneste år, er det ingen grunn til å avslutte AIX, sier Sibley.

Så Unix vil forsette å leve i det minste som AIX. Det blir ingen brå død, men en svært langsom ferd nedover.

 Til slutt: De største suksessene til Unix er kanskje ikke som serverplattform for store virksomheter, men som et valg for forbrukerprodukter. Apples MacOS og iOS er begge avarter av FreeBSD, og den installerte basen der er ikke på vei andre steder.