FIKLER: Ifølge en undersøkelse fra If er det de yngste sjåførene som er dårligst på å legge fra seg mobiltelefonen under kjøreturen. (Foto: Benjamin A. Ward / Ford Norge)
FIKLER: Ifølge en undersøkelse fra If er det de yngste sjåførene som er dårligst på å legge fra seg mobiltelefonen under kjøreturen. (Foto: Benjamin A. Ward / Ford Norge)

200.000 har fått mobilbot siden 2008

Bare de siste drøye 10 årene er det skrevet ut nesten 200.000 forenklede forelegg for mobilbruk i Norge. Spesielt de unge førerne sender SMS eller surfer samtidig som de kjører bil viser en undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

I perioden fra 2008 frem til juni i år har 199.954 personer brukt mobilen mens de kjører bil og fått et forenklet forelegg for dette. Bare i løpet av første halvdel av 2018 har det blitt skrevet ut hele 8236 forenklede forelegg for mobilbruk.

Det bekymrer Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund som nå har inngått et samarbeid med If og Ford Motor Norge for å tilby unge sjåfører et gratis kjøreopplegg for å få bukt med blant annet denne utfordringen.

Fare

- Vi ser med bekymring på at flere og flere bruker mobiltelefon og sosiale medier mens de kjører bil. Det er helt tydelig at mange ikke er klar over hvilken fare de utsetter seg selv og andre for når de flytter oppmerksomheten bort fra veien og ned på telefonen, sier informasjonsansvarlig i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Jan Harry Svendsen, i en pressemelding fra Ford.

De siste årene har antall forenklede forelegg for den potensielt livsfarlige mobilbruken bak rattet ligget mellom 18 og 20.000 årlig.

Ifølge en undersøkelse fra If er det langt flere unge som oppgir at de fikler med mobilen mens de sitter bak rattet. Mens 2 av 10 nordmenn oppgir at de gjør dette, er andelen i aldersgruppen 18 - 29 år hele 39 prosent.

Ønsker bedre sjåfører

Ifølge en gransking av norske dødsulykker mellom 2011 og 2015 som Transportøkonomiske Institutt (TØI) har foretatt, skyldes mellom 2 og 4 prosent av dødsulykkene uoppmerksomhet i forbindelse med bruk av mobiltelefon.

Sammen med Ford Motor Norge ønsker nå If og ATL å endre holdningene til unge sjåfører mellom 18 og 24 år som nettopp har fått førerkort. Gjennom det internasjonale og gratis opplæringsprogrammet Ford Driving Skills For Life får de unge blant annet selv erfare hvor farlig det er å bruke mobilen mens de kjører bil.

Målet med Ford Driving Skills For Life er å lære deltagerne å bli bedre og sikrere sjåfører. De får blant annet kjenne på kroppen hvordan en nødbrems oppleves, hvor ille det kan gå når man blir distrahert under bilkjøring og ikke minst hvordan rus påvirker kroppen – og dermed bilkjøringen.