DEKNING: Det nye 5G-anlegget til Asko Oslofjord skal sikre dekning der signaler ellers ikke når frem, og legge grunnlaget for innføring av nye bruksområder basert på 5G. (Foto: Asko)
DEKNING: Det nye 5G-anlegget til Asko Oslofjord skal sikre dekning der signaler ellers ikke når frem, og legge grunnlaget for innføring av nye bruksområder basert på 5G. (Foto: Asko)

Frukt og 5G

I Asko Oslofjords lager for frukt og grønnsaker i Holmestrand har de åpnet et nytt innendørs 5G-anlegg. 

Publisert Sist oppdatert

Regionlageret for frukt og grønnsaker, Asko Oslofjord - som er en del av NorgesGruppen, er lokalisert i Hanekleiva i Holmestrand kommune og leverer dagligvarer til flere store matvare-kjeder.  Nå har de åpnet et innendørs 5G-anlegg i det automatiserte lageret på 27.700 kvadratmeter og som måler 30 meter i høyden.

– Vår ambisjon er å være Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner, og dette 5G-anlegget blir viktig for å levere på ambisjonen. Anlegget gjør det mulig å få kontakt med ansatte uavhengig av hvor i lokalene de oppholder seg, og åpner samtidig opp for nye bruksområder som flåtestyring av autonome trucker, tilkobling til ulikt teknisk utstyr vi bruker i logistikkoperasjoner og mye mer, sier Knut-Andreas Kran, direktør i Asko Oslofjord, i en pressemelding fra Telenor.

Droner og sandwich 

Asko har ulike fremtidsplaner der 5G er nøkkelen til nye tjenester. Blant planene er dronetransport på tvers av Oslofjorden mellom lokalene til Asko på Vestby og i Holmestrand. 

Bygningsmassen som benyttes i lager og industri er ofte ført opp i enten massiv betong med armering, eller i såkalte sandwich-konstruksjoner. Begge disse bygningsformene skaper ifølge Telenor problemer for gjennomtrengning av mobilsignaler fra makronettet. For Asko Oslofjord skaper sistnevnte konstruksjon hodebry når det kommer til dekningsutfordringer.

– Industri som ser mobilnett som en viktig del av sin digitale infrastruktur, må etablere industrielle mobilnett fra innsiden. Dette rett og slett fordi industribygg som Askos lokaler gir svært stor demping av mobilsignaler, slik at de sliter med å nå inn i lokalene, sier Åsa Lunde, leder for Forretningsmarked i Telenor, i meldingen.

Telenor erfarer at stadig flere av selskapets bedriftskunder etterspør god og robust mobil innendørsdekning fordi de ønsker å benytte mobilteknologi i produksjon og logistikk-operasjoner.

– WiFi har svakheter i produksjons- og logistikk-miljøer, svakheter som mobil infrastruktur ikke har. Tilkobling basert på mobilteknologi som 5G, sikrer en transparent og sømløs dekning både innendørs og utendørs, noe som er svært viktig i logistikkoperasjoner. Asko viser vei, sier Lunde.

I lageret har Telenor installert Ericsson MicroRadioer,  noe som skal være godt egnet for industrielle miljøer som fabrikker og store logistikkhaller, og sikre god og robust dekning for alle i bygget, inkludert i lager- og kjølerom. Asko Oslofjord føyer seg derfor inn i rekken av flere aktører som har valgt Telenors MaaS-tjeneste (Mobility as a Service) for mobil innendørsdekning.

– Slike 5G-anlegg gir god dekning i store produksjons- og logistikkbygg fra noen 100 m2 til flere 1000 m2. Det er en robust løsning som fungerer godt selv i tøffe miljøer med støv, vibrasjoner og store temperatursvingninger, sier Lunde.

Telenor leverer radioplanlegging, prosjektering, installasjon og drift av anlegget til Asko Oslofjord.

– Asko Oslofjord har vyene, og med dette anlegget på plass gleder vi oss til å følge med på fortsettelsen for selskapet. Telenor skal bidra til at norsk næringsliv leder an med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. 5G-utbyggingen er en forutsetning for dette. Helseforetak, Forsvaret og industrisektoren har allerede begynt å bygge tjenester for Norges befolkning med denne teknologien, og nå kommer også logistikkbransjen, sier Lunde.