TIDLIGST i 2020: Berit Svendsen i Telenor Norge håper på kommersiell lansering av 5G i 2020. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

5G-demo med forbehold

Med mange forbehold og sårbart pilotoppsett markerte Telenor en milepæl med testvisning. Samferdselsministeren startet den første offentlig testdemonstrasjonen.

Etter introduksjoner av konsernsjef Sigve Brekke, Konserndirektør for Skandinavia Berit Svendsen, teknologidirektør Magnus Zetterberg fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommentere pilotvisningen, med Nkom-sjef Torstein Olsen blant publikum.

- Vi tar sikte på kommersiell lansering i 2020, sa Svendsen, men modererte utsagnet flere ganger for å poengtere det var det sannsynligst tidligste.

- Vi skal bli ferdig med oppdateringen av alle basestasjonene til 4G i løpet av året. Deretter starter vi å forberede for 5G. Men det er mye som skal på plass først. Blant annet må vi ha et utbygd fibernett til basestasjonene, og tettheten av basestasjoner må bli høyere.

Samferdselsministeren understreket at det er viktig for landet å ha en moderne infrastruktur. Han nevnte både investeringsmiljø, sikkerhet og mulighetene som ligger i at Norden allerede samarbeider om reguleringer og tilrettelegging av denne teknologien.

- Det er i vår interesse at vi framstår som et moderne land for å tiltrekke oss investeringer og bygge næringsliv, sa Solvik-Olsen blant annet.

Han understreket at mobilnettet er et viktig bidrag for å starte moderne næringsvirksomhet der det var mulig, og ikke måtte bo i by, for eksempel.

Så var det tid for start av pilottesten. Etter en kort teknisk introduksjon fikk ministeren trykke «Enter» og over seks-sju meter i 70 gigahertznettet oppnådde piloten 71 gigabit per sekund i overføring.

Det er i vår interesse at vi framstår som et moderne land.

Det ble summet om behovet for 700 megahertz-båndet til mobilkommunikasjon etterpå. Denne frekvensen er nødvendig for å få til dekning i spredtbygde områder og langsetter kommunikasjonsårene der tilkopling er viktigere enn kapasitet.

Lovende demo

Hele demonstrasjonen var omfattet av strenge restriksjoner. De tre antennene i rommet var alle merket med sensitivitetsplakater og omringet av sperrebånd. Når selve testen startet, var området rundt antennene ryddet for folk. Og en del av visningen gikk også ut på å vise at effekten av at noen sto mellom sender- og mottaker påvirket resultatet sterkt. Likeså dersom noen dekket over et reflekterende felt som var plassert på golvet.

I det store og hele viste piloten lovende takter og noen markante utfordringer.

- Dette er temmelig unikt. Vi har kun få slike piloter kjørende i verden, både fordi teknologien er fersk og fordi det er så få kompetente folk som kan jobbe med det, sier Erik Ganer, informasjonsdirektør i Huawei Norge. Selskapet har levert utstyret til piloten, og stilte mannsterk opp til visning både ute i visningsområdet og på bakrommet.

- Norge og Norden har vært langt fremme i alle tidligere mobilteknologilanseringer, så for oss har det vært prioritert å få til dette så tidlig i utviklingen som mulig.

Noen av mulighetene vil settes av Telenor, andre vil komme fra tjenestetilbydere.

Mulighetene som ligger i 5G-nettet er ikke bare muligheter for høyere kapasitet og raskere mobilbredbånd. Hurtig respons og «slicing», som Telenor for øyeblikket kaller «skivedeling» åpner for helt nye tjenester. Blant annet å kunne prioritere en sub-frekvens til én type kommunikasjon som for eksempel nødkommunikasjon.

- Noen av mulighetene vil settes av Telenor, andre vil komme fra tjenestetilbydere, og noe vil komme ut av reguleringer. Dette er tema som vi er svært åpne for å diskutere framover sa teknologidirektør Zetterberg.

Han understreket også at det langt fra er gitt at 5G bare blir et urbannett. Det kan vel så sannsynlig bli et nett som bygges ut der det er behov for det, for eksempel i nærings- og industriklynger.

Telenor ser nye muligheter

Stor interesse var knyttet til Telenor sin nyeste kapasitet på medisin og ehelse. Naeem Sahid fortalte om de nye mulighetene som ligger i fjernhelse, forbi fjerndiagnose og test- og prøvetaking. Med et raskt nett er det mulig å få til helseovervåking av pasienter gjennom sensorer som leverer informasjon. Eller som kirurgen han er, muligheten for å kunne foreta fjerninngrep der det blant annet er mulig å få taktil tilbakemelding om motstand og forskjeller i kroppsvev.

Han ønsket selv å kalle det «Internet of Surgery», Ios, men dette uttrykket var dessverre godt brukt i Telecom, sukket Sahid. Om det gledet Cisco eller Huawei mest er ikke godt å si.

Den samme raske responstiden som muliggjør fjernkirurgi gir mulighet for å skru av foring når det er åpenbart at fisken har fått nok. Fredheim poengterte også at dette kan bety selvkjørende biler som er i stand til å kjøre 100 kilometer i timen med en halv meters avstand mellom kjøretøyene.

Ove Fredheim, direktør for bedriftsmarkedet i Telenor Norge, snakket om mulighetene for optimering og nye muligheter for næringsliv. For eksempel mulighetene for å kontrollere fiskeoppdrett ned til å sikre optimal slaktevekt av fisk eller redusere den enorme lokale miljøbelastningen som ligger i overforing.

Naeem Sahid fortalte om de nye mulighetene som ligger i fjernhelse.Foto: Dag-Rune Z. Vollen

For Bjørn Ivar Moen, sjef for privatmarkedet var selvkjørende biler et åpenbart poeng. Men også nye formfaktorer for mobilterminaler, helt nye tjenester og bruksområder er mulig.

- Hva skal mobilen med stor skjerm og lokal lagringskapasitet om rask respons betyr at man kan hente innhold fra nettet for eksempel til briller rett foran øyet, forklarte Moen.

Han la også til mulighetene som ligger for bedre landbruk, der sensorer og droner kan optimere vanning, gjødsling målt mot aktuelt og ventet vær.

Stolpe-trøbbel

Etter selve lanseringen var det 5G-kake og samtaler om utfordringene som reiser seg i praksis.

Det kommer til å bli dyrt.

- Jeg vet bare at vi skal fortsette å invester tungt i nettet. Og det kommer til å bli dyrt. Bare tenk på hva det vil koste å bygge 5G i annenhver lysstolpe bortetter, sa dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til Telecom Revy.

Ingen veit helt nøyaktig hvor mange lyktestolper det er i Norge, men ifølge NRK opererer Statens Vegvesen med et anslag på én lyktestolpe per 40 meter offentlig veg. SSB opererer med ca. 93.000 kilometer offentlig vei.