EKOM: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup starter arbeidet med en stortingsmelding om markedet for elektronisk kommunikasjon (ekom). (Foto: Stine Marie Hagen)

Norges første 5G-frekvenser tildelt ved auksjon

Den første 5G-auksjonen er gjennomført. Tilbyderne Ice, Telenor og Telia har skaffet seg viktig spektrum for videre utvikling av mobiltjenester.

Publisert Sist oppdatert

Det var Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som stod for auksjonen som omfattet spektrum i to frekvensbånd omkring 700 MHz og 2,1 GHz. Auksjonen Nkom arrangerte ble avsluttet 5. juni 2019.

etter 19 budrunder for å fordele spektrumsmengden, etterfulgt av spesifikke budrunder for konkret plassering av tilbydernes blokker i båndene og eventuell fordeling av ekstra dekningsforpliktelser, er resultatene klare:

Ice vant 2x10 MHz i 700 MHz-båndet og 2x15 MHz i 2,1 GHz-båndet til en samlet pris på over 337 millioner kroner.

Telenor vant 2x10 MHz i 700 MHz-båndet til 180 millioner kroner. Forpliktelser til å dekke utvalgte hovedveistrekninger er knyttet til disse frekvensene.

Telia vant 2x10 MHz i 700 MHz-båndet til nærmere 218 millioner kroner. Forpliktelser til å dekke utvalgte jernbanestrekninger er knyttet til disse frekvensene.

– Jeg er godt fornøyd med resultatet og ser frem til at disse ressursene blir tatt i bruk til det beste for befolkningen, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup, i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han sier videre at tildelingen av frekvensene bidrar til at tjenestetilbudet kan forbedres ytterligere og at 5G kan lanseres. 

Elisabeth Aarsæther, Nkom

Høstes i høst

– Ressursene i 700 MHz-båndet kan tas i bruk i de kommersielle mobilnettene allerede fra i høst. Dette bidrar til rask utrulling av 5G i Norge, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom, i en melding fra Nkom.

700 MHz-båndet inngår i dag i det digitale bakkenettet for TV, men regjeringen besluttet i november 2015 at disse frekvensressursene skal brukes til mobile tjenester i fremtiden. Frekvensressursene kan tas i bruk til mobilt bredbånd og 5G fra 1. november 2019.

Totalt betaler de tre tilbyderne drøyt 735 millioner kroner for de tildelte frekvensene. Den ekstra dekningsforpliktelsen knyttet til riksveinettet ble ikke omsatt.

Vinnerne kan velge å utsette betalingen av deler av auksjonsprisen i inntil to år, mot at de forplikter seg til å investere 250 millioner kroner i ny og bedre dekning i løpet av disse to årene. Dette er en ny ordning, og målet å er å få bedre dekning i områder som ellers ikke hadde blitt prioritert.

– Tildelingen er viktig for å legge til rette for målene om bedre konkurranse i mobilmarkedet, god mobildekning langs viktige vei- og togstrekninger, og tidlig innføring av 5G i Norge. Dette har vært en svært viktig oppgave for Nkom, sier Aarsæther.