LITE BEHOV: 5G vil trenge mer fiber, men i første omgang er behovet lite. (Foto: Skeeze/Pixabay)

5G gir ingen fiberbonanza

Blir det mer fiber av 5G? Ja, men ikke så mye som en veldig tett basestasjonstetthet kanskje skulle indikere.

Publisert Sist oppdatert

På Mobil Agendas 5G-konferanse tirsdag kom det klart fram at det i de første årene er dagens fibernett operatørene vil bygge på. Og der det mangler fiber til hjemmene, vil det også i første heller ikke bli bygd 5G. I første fase kanskje helt opp til godt over 80 prosent dekning vil operatørene i all hovedsak bygge på eksisterende basestasjoner og på frekvensene 700 og 3400-3800.

Blandingstrafikk ikke noe problem

Det er to gode nyheter for de som har mye distribuert FTTH-fiber.

Telia vil gjerne leie, eller få bygd; fiber til alle sine basestasjoner noe de alt er i full gang med. Morgendagens 5G-nett er en del av begrunnelsen, frigjøring fra Telenor den andre, bedre sikkerhet den tredje, kunne Telias Robert Halvorsen fortelle da han beskrev deres Transport Network v 2.0For det andre er det ifølge Nokia ingen problemer med å blande 5G-trafikk og trafikk fra hjem og bedrifter i samme lokale aksessnett. Dette ifølge deres Jørn Jenssen.Som kjent har Telia Norge alt inngått avtaler med Broadnet og Eidsiva om transmisjonsnett og med BKK og TDC i tillegg om lokal distribusjonsnett og aksess.

– Allerede er vi på 93 prosent av basestasjonene i Oslo uavhengig av Telenor, sa Halvorsen.

Framføringen av nett til et mobilnett inneholder det vi kaller transmisjonett mellom hovednodene i et nasjonalt nett. Dernest regionale transportnett, metronett og aksessnettet til basesatsjonene inneholder ifølge Jørn Jenssen fra Nokia både backhaul, midhaul og fronthaul.

– Med sannsynlige 25 Gbit/s til hver basestasjon kan vi ikke se noen store utfordringer med at det kan realiseres via eksisterende FTTH-nett. Fibereierne kan øke sine inntekter via 5G-business i samme nett, sa Jenssen.

Men det de må for å nå Telias siter er å grave sin fiber dit. For i dag er det kun Telenor som har slik fiber til de fleste basestasjoner. Et spennende spørsmål nå er om regionale operatører som Lyse i Rogaland og NTE i Trøndelag vil inngå avtaler om utleie til Telia før de vet om de selv vil satse på regionale 5G-løsninger.

Ikke fiber til hver lysstolpe?

Men de fiberoperatører som drømmer om fibernett til hver lysstolpe eller i et fortettet 5G-nett med celler per 50ende meter, må iallfall smøre seg med betydelig tålmodighet.

Telenor har for eksempel sagt i klartekst at de først vil bygge med utgangspunkt i eksisterende basestasjoner og Telia sier nå at de fortsatt i betydelig grad vil benytte radiolinje.  Samtidig har også Telenor nesten 20 prosent av basestasjonene på radiolinje i dag og med 5G-trafikkvekst må nok mange oppgraderes med fiber.

Espen Slette fra Nkom kunne også på konferansen fortelle at det fortsatt er mange hindre som skal ryddes av veien for millimeterbåndet – det vil si 60 GHz – kan auksjoneres ut og kanskje ikke kan tas i bruk før i 2026. For det første må båndet frigjøres for annen trafikk og dernest må harmoniseringen med andre millimeterbånd i Asia og USA løses. Og det er nettopp dette båndet som krever den store fortettingen og kan gi den kapasiteten som trengs for de mest avanserte applikasjonene for eksempel innen smarte byer og førerløse biler. Det går fram av Nkoms frekvensplan at deler av 26 GHz båndet ikke blir ledig før i 2024.

Og dette er ikke bare et teknisk spørsmål. Telenor kan trolig fra eksisterende siter nå hele 80 prosent av befolkningen innen 2025 med 5G selv om det bare betyr Fase 1 hva tjenester angår. De svære investeringene med et tett småcellenett indikerer også at operatørene på den måten vil ta steg for steg.

52 prosent av norske hjem har i dag tilbud om fiberaksess. Tallet øker med 1-3 prosent per år. GSMA har prognosert at Telenor når 81 prosent av befolkningen med 5G i 2025. Såpass mange bor nok i relativt tettbebygde strøk eller bor i rimelig nærhet av en fibernode.