ALTERNATIV: Huawei vuderer alternative måter for å få solgt sin 5G-teknologi.
ALTERNATIV: Huawei vuderer alternative måter for å få solgt sin 5G-teknologi.

Huawei ser på muligheter ut av blokadeuføret

Huawei vurderer en ny tilnærmingsmåte for salg av 5G-teknologi utenfor Kina.

Publisert Sist oppdatert

Huawei er sterkt presset om dagen, særlig fra USA og deres allierte. Dette betyr i praksis at også Europa samt Australia og New Zealand har eller vurderer tiltak som sperrer Huawei fra å operere i deres markeder. Dette er alvorlig fra et av verdens største selskaper innen 5G-teknologi. Det er for så vidt også alvorlig for den andre siden i og med at Huawei er såpass dominerende innen denne teknologien som de faktisk er.

En interessant manøver

Det var i et intervju med The Economist at Huaweis sjef, Ren Zhengfei, kunne avsløre at selskapet nå ser på en forholdsvis kreativ løsning på problemene selskapet er kommet i. For å gå rundt de mange utfordringene som selskapet møter hos USA og de nevnte allierte, vurderer nå Huawei å selge teknologien sin til et selskap utenfor Kina. 

Slik Huawei ser for seg at dette skal fungere, vil man selge den 5G-teknologien selskapet sitter på i dag til et selskap utenfor Asia. Man vil selge teknologien slik den står i dag. Altså så langt man har utviklet den i Huawei.

Handelen vil ikke innebære bindinger for fremtidig utvikling, noe som betyr både Huawei og den selskapet som kjøper teknologien kan utvikle teknologien videre fra det nivået man hadde ved salget. Det er ikke bindinger i forhold til hvilken retning utviklingen skal ta, det vil være helt opp til selskapet som kjøper teknologien.

Løsning på et problem

Holder man fast ved tanken på at mange har og vurderer å stenge Huawei ute fra sine markeder, gir ikke dette bare Huawei stor problemer. Dette gir også mange land på blokadesiden seriøse problemer. Mange land, Norge inkludert, har store mengder utstyr fra Huawei i sine nett allerede. Hvis man nå blir fratatt muligheten til å bygge videre på denne investeringen i fremtidig teknologiutvikling kan dette føre til store ekstra kostnader og ikke minst store teknologiske utfordringer.

Med den strategien som Huawei legger opp til med dette nye forslaget kan man unngå den blokaden selskapet er utsatt for nå. Ved å selge teknologien til et selskap utenfor Asia, eller nærmere bestemt Kina, unngår man blokaden med en rimelig interessant manøver. I intervjuet med Economist sier Zhengfei at en eventuell handel vil inkludere hele Huaweis nåværende 5G-teknologi. Dette inkluderer patenter, koder og lisenser. Hva noe slikt vil komme til å koste en eventuell kjøper sies det ingenting om, men at summen vil bli betydelig kan det herske liten tvil om. Det er også interessant å se på hvem en eventuell kjøper kan være. 

To muligheter

Man har i utgangspunktet to muligheter. Enten opprettes det et helt nytt selskap som skal selge og videreutvikle teknologien. Dette har sitt eget sett med utfordringer i og med at man da starter mer eller mindre på bar bakke og må bygge selskapet opp fra bunnen av. En annen løsning kan være å selge til et allerede eksisterende selskap i samme bransje. Da er det ikke så mange å velge mellom og Nokia eller Ericsson er blant selskapene som naturlig faller inn under denne kategorien. Om disse selskapene skulle være interessert eller ha noen nytte av en slik handel er vanskelig å si men muligheten for at de finner det interessant er definitivt til stede.  

Foreløpig er dette kun en skisse som Huawei vurderer. Skulle selskapet finne ut at dette er et reelt og praktisk alternativ på den gordiske situasjonen selskapet befinner seg i, skal det bli interessant å følge med på utviklingen. Det er også et interessant tidsperspektiv i denne saken. Verken Huawei eller eventuelle kjøpere kan vente særlig lenge med å komme til konkrete forhandlinger hvis dette skal bli løsningen. Man skal heller ikke undervurdere at mange land som i dag er tungt inne med allerede eksisterende Huawei-utstyr kan finne på å presse frem nettopp en slik løsning for å finne en vei ut av det uføret man faktisk befinner seg i.