STORE MULIGHETER: – Vi ser store muligheter med å gå sammen med Telecomputing for sammen å kunne tilby et bredt kompetansemiljø innen det markedet etterspør i større og større grad, sier Tone Fondevik i 99x. (Foto: Toralv Østvang)

Telecomputing tar over 99x

Supplering av kundemasse og spisskompetanse er kjøpsdriverne for Telecomputing.

Likhetene mellom virksomhetene er store i plattform og drift. Men 99X har en større andel kunder i offentlig sektor, og en driftsplattform med mer rom for komplekse it-løsninger.

– 99X er en attraktiv virksomhet. De har god vekst og en sterk kundeportefølje. 99X passer godt med Telecomputing, både med tanke på forretningen og de ansatte. Vi blir sammen en enda bedre partner for kundenes videreutvikling av sin IT-plattform, sier konsernsjef Terje Mjøs i en pressemelding.

Størst i Norden

Telecomputing hevder de nå er den største it-tjenestetilbyderen for mellomstore bedrifter i Norden.

Kombinasjonen med kompetansen fra 99X gjør at selskapet også blir en tydeligere samleleverandør for flere typer tjenester for kundene. Spesielt innen rådgiving og større bredde av it-infrastrukturløsninger som hybride nettskyløsninger.

. – Dette er fordeler vi kan utnytte og videreutvikle sammen med 99X, og her ligger store muligheter for innovasjon, automatisering og selvbetjeningsløsninger, sier Mjøs.

Kompetansejakten

Jakten på passende kompetanse er en viktig faktor for oppkjøpet.

– Det er vanskelig å finne nok personell med riktig kompetanse. Vi ser store muligheter med å gå sammen med Telecomputing for sammen å kunne tilby et bredt kompetansemiljø innen det markedet etterspør i større og større grad - ekspertise på hybride skytjenester, sier administrerende direktør i 99X, Tone Fondevik.

99X har 138 ansatte i Oslo og i et overvåkingssenter i Colombo. Deres geografiske kundenedslagsfelt er Stor-Oslo-regionen.

Kjøpet gjennomføres når Konkurransetilsynet har godkjent transaksjonen. Kjøpesummen er ikke oppgitt, men 99X omsatte for 175 millioner kroner i 2017.

Telecomputing har etter oppkjøp det siste halve året pro forma passert 2 milliarder kroner i omsetning for 2018.  De har nå rundt 1.000 ansatte i 9 lokasjoner i 4 land.