KOMPETANSE: It-sektoren er godt plassert for vekst, men kompetansen mangler. Her ved Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia. (Foto: Abelia)

It er Norges viktigste vekstnæring

Ny rapport viser at it-næringen er Norges viktigste vekstnæring.

Publisert Sist oppdatert

Analysen, som er utviklet av konsulentselskapet inFuture i samarbeid med Abelia, måler it-næringens utvikling på omsetning, verdiskaping og sysselsetting.

Næringens drøyt 10 000 bedrifter sysselsetter nær 106 000 mennesker. Antallet vokser over hele landet, og næringen vokser raskere enn noen annen næring. It-sektoren står for en årlig verdiskaping på 170 milliarder kroner (2021).

Verdiskapingen pr sysselsatt er på 1,6 millioner kroner, og er høyere enn i de fleste andre næringer.

- Tallene viser at it-næringen er Norges viktigste vekstnæring, og at sektoren spiller en avgjørende rolle for å skape nye jobber, økt produktivitet og verdiskaping i norsk økonomi. I motsetning til hva mange synes å tro, det er ikke energiproduksjon som er vekstmotoren i norsk økonomi. Nye jobber og ny verdiskapning avhenger av en sterk norsk teknologinæring, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia, i en pressemelding.

Analysene peker også på barrierer som it-bedriftene mener hindrer videre vekst. Aller viktigst er manglende tilgang på kompetent arbeidskraft. Dette handler både om manglende tech-kompetanse i Norge, og at det er krevende å hente inn spisskompetanse fra utlandet.

- Næringen vokser, men er fortsatt relativt liten sammenliknet med våre naboland. Vi vet også fra Omstillingsbarometeret at Norge taper terreng innen teknologi og digitalisering. Skal vi lykkes med å skape nye arbeidsplasser og nye eksportnæringer, må regjeringen ta grep for å tette kompetansegapet, sier Søreide.