IT-PIONER: Tor Arne Viksjø i DIPS brakte selskapet fra kjelleren til Nordlandssykehuset i Bodø til nesten alle helseregioner i Norge. Han døde natt til søndag 28. april. (Foto: DIPS pressefoto)

Dips kjøper Acos-avdeling

Dips kjøper opp Acos Levekår. Dette skal styrke Dips’ posisjon på helsefagløsninger i kommunesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Bodø-baserte Dips og Bergen-baserte Acos er begge helnorske programvarehus med suksess. Begge selskapene har gjennom organisk vekst over lang tid tatt stadig større markedsandeler innen programvare for offentlig sektor, Dips gjennom elektronisk pasientjournal, og Acos med sine løsninger for elektronisk arkiv.

Nå melder Dips at de kjøper opp ett av forretningsområdene til Acos.

Passer sammen

Selskapene har aldri vært direkte konkurrenter av hverandre, men forretningsområdet «Levekår» i Acos-porteføljen har etter hvert blitt et overlappende område for selskapene. Levekår er Acos’ samling av helsefaglige produkter, som dekker barnevern, og helse- og sosialsektoren. Nå har altså Dips kjøpt dette området av Acos.

– Vi har lenge vært imponert over hva Acos har fått til, og selskapene har to ganske sammenfallende gründerhistorier og produktporteføljer. Over tid har vi sett at deres pasientsystemer for kommunesektoren passer som hånd i hanske med Dips sitt hovedprodukt, Dips Arena, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i Dips, i en pressemelding.

Nærmere én journal

I helse-Norge er det et uttalt mål å etablere en enkelt journal for innbyggerne, uansett om det dreier seg om behandling av fastlege, sykehus, legevakt eller andre aktører innen helsevesenet. Dette omtales som «én innbygger – én journal». I den sammenhengen er det logisk å sette sammen Dips’ og Acos’ løsninger, mener partene.

– Vi er godt posisjonert for å bidra til at Norge innfrir helsevisjonen om «én innbygger – én journal». Med kompetansen og kunnskapen vi overtar fra Acos sammen med journalsystemet CosDoc i porteføljen, plasserer vi oss nå helt fremme i startfeltet for et eventuelt nasjonalt anbud innenfor kommunehelsetjenesten, sier Viksjø.

Skal ansette flere

Dips opplyser at oppkjøpet av forretningsområdet Levekår omfatter pasientjournal (EPJ) for helse- og omsorgstjeneste, fagløsning for barnevern- og sosialtjenesten og webløsning for individuell plan. 28 Acos-ansatte i Bergen og Oslo blir med over i et nyopprettet datterselskap av Dips. Det nye selskapet skal ledes av Hanne Kolflaath fra Acos, som har ledet forretningsområdet Levekår siden 2011.

Dips vil i den nærmeste fremtid iverksette omfattende rekruttering av nye utviklere, interaksjonsdesignere og konsulenter for å tilrettelegge og sikre ambisjonene om videre vekst.

– Dips er en ideell eier av dette forretningsområdet. Vi ser det som en stor anerkjennelse at Dips ønsker å satse videre på produktene og kompetansen som er bygget opp over tid.  På sikt kan det nå skapes en løsning som gjør at all pasientinformasjon vil være tilgjengelig, uansett om pasienten er på sykehus eller mottar tjenester fra kommunen, sier forretningsansvarlig Hanne Kolflaath i pressemeldingen.

Millionsatsning

Dips opplyser at dette er det første oppkjøpet selskapet gjør etter at det norske investeringsselskapet Awilhelmsen Capital kjøpte opp 65 prosent av aksjene i Dips tidligere i år.

I pressemeldingen kan vi lese at Dips akter å satse flere hundre millioner kroner for å ta en lederposisjon innen it-løsninger for kommunale helsetjenester.

– En av begrunnelsene for å få på plass nye eiere i Dips var å sikre vekst i nye markeder, også gjennom oppkjøp, for å styrke vår posisjon som motoren i norsk e-helsenæring. Med nye eiere i ryggen, Dips Arena under utrulling og avtale med tre av fire helseforetak, er vi godt posisjonert, sier Viksjø.

Partene har ikke opplyst prisen på transaksjonen. Overtakelsen av forretningsområdet skjer formelt den 1. mars 2019.