Foto: Adobe
Foto: Adobe

Fil-samarbeid med Adobe Photoshop, Illustrator og Fresco

Document Collaboration lar flere samarbeide på samme dokument i skyen - asynkront.  

Publisert Sist oppdatert

There's no I in team, heter det i unaiten.

Så for alle som lever og ånder som del av en gruppe i Photoshop og Illustrator eller Fresco så kan nå dokumenter deles for redigering i skyen. 

Adobe kaller det for Document Collaboration, og det er aktuelt for både Mac og iPad. Funksjonaliteten aktiveres gjennom en invitasjon til "Invite to Edit".

PSD- og AI-filer må lagres som sky-dokumenter, og dernest kan altså alle inviterte redigere hver for seg, samtidig, på samme fil. Adobe vil spare på historikken. 

Filene kan inspiseres på assets.adobe.com og i Creative Cloud-appen på skrivebordet.

I tillegg lanserer Adobe også en måte å synkronisere presets i Photoshop gjennom funksjonen Preset Sync. Dette gjelder for brushes, swatches, gradients, patterns, styles og shapes. I første omgang finnes dette for Mac og Windows, men iPad er rett rundt hjørnet.

Via Adobe