ENDELIG PHOTOSHOP-KOMPATIBEL: Nå kan man åpne bilder i Apples Bilder-program direkte i Photoshop. (Alle skjermdumper: Macworld-redaksjonen)

Endelig er Bilder åpnet for Photoshop

Helt siden Apple kasserte Aperture har Mac-brukere savnet muligheten til å svitsje direkte til Photoshop. Nå er ventetiden over.

Publisert Sist oppdatert

I vår har vi fått mulighet til å prøve ikke bare én, men to løsninger på det som har vært et savn blant mange Mac-brukere etter Apples omlegging fra Aperture til Bilder/Photos: Muligheten til direkte overgang til mer avansert bilderedigering i Photoshop eller andre «tredjeparts» redigeringsprogrammer.

Vi har prøvd et betalprogram – om enn svært rimelig – kalt External Editors for Photos, og har dessuten så vidt rukket å stifte bekjentskap med det vi tror er en svensk-utviklet gratis-konkurrent, Open In – External editor support for Photos.app.

Fotografenes vrede

Apple pådro seg mange fotografers og fotoentusiasters vrede i fjor vår da selskapet la ned Apeture, som gjennom ti år hadde fungert som Apples alternativ til Adobes Photoshop Lightroom, som kom på markedet litt etter Aperture. De to var erkerivaler, og begge var kombinerte programmer for bildeadministrasjon og bildebehandling.

De er det fortsatt, naturligvis, men mens Lightroom fortsatt videreutvikles og er et program Adobe satser sterkt på, er Aperture altså dødt som salgsvare, selv om mange trofaste Aperture-brukere fortsatt bruker programmet.

Aperture og iPhoto

I Apple-sammenheng fungerte Aperture i noen grad som en mer avansert utgave av Apples bildehåndteringsprogram i forbrukermarkedet, iPhoto.

De to Apple-programmene hadde en del grunnleggende strukturer felles, og bilder kunne utveksles mellom dem ved at man for eksempel kunne åpne et iPhoto-bibliotek i Aperture.

Men Aperture hadde mange flere profesjonelle egenskaper – og ble særlig i begynnelsen markedsført hardt overfor det profesjonelle fotomarkedet, ikke minst i forhold til rask bearbeiding av Raw-bilder.

Erstattet av Bilder/Photos

Våren 2015 ble imidlertid Aperture tatt ut av salg og erstattet av Bilder – kalt Photos på engelsk – som i utgangspunktet fremstår som et mye mer forbrukerrettet program. Omleggingen var riktignok varslet i god tid, men var likevel svært upopulære i en del kretser.

Apples begrunnelse for å droppe både Aperture og iPhoto til fordel for det nye Bilder eller Photos er i første rekke knyttet til behovet for samordning av bildehåndteringen på de forskjellige Apple-plattformene, med effektiv synkronisering og utveksling av bilder mellom Mac, iPhone, iPad, visning på Apple TV og så videre.

Her sto man overfor programtekniske utfordringer der Apple åpenbart mente det var uhensiktsmessig å bygge videre på utdatert programteknologi. Jason Snell, tidligere redaktør for amerikanske Macworld, fremholdt i 2014 (http://www.macworld.com/article/2375212/apple-retires-aperture-and-iphoto-to-be-replaced-with-photos-for-os-x.html) at Apples overordnede mål var å fortsette å betjene både forbrukere og profesjonelle brukere gjennom det felles bildebehandlings- og administrasjonsprogrammet Photos/Bilder – selv om han også påpekte at det ville bli en «interessant utfordring». Noe det åpenbart er blitt.

Adobe tok opp jakten

Adobe så naturligvis sitt snitt til å fiske i rørt vann og sørget for å trekke mange frustrerte Aperture-brukere over til Lightroom-leiren i fjor vår, blant annet med en konverteringsløsning som forenklet overflyttingen av bildesamlinger fra Aperture til Adobes Lightroom i stedet for til Apples Bilder.

TILLEGG: External Editors dukker opp i listen over tillegg når man sette Bilder-programmet i redigeringsmodus.

Apple gjorde det ikke lettere for seg ved at deres konvertering av Aperture-bilder til Bilder/Photos hadde barnesykdommer som gjorde brukerne enda mer frustrert. Særlig gjaldt dette brukere med store bildesamlinger.

Redigering i tredjepartsprogrammer

Et annet punkt som frustrerte mange Aperture-brukere som fulgte med over til Apple Bilder, var knyttet til redigering av bilder i tredjepartsprogrammer.

Aperture-brukere kunne i sin tid sette opp Aperture slik at man enkelt kunne redigere bildene i tredjepartsprogrammer, inkludert ikke minst Adobe Photoshop, med automatisk lagring tilbake i Aperture når man var ferdig med redigeringen.

MANGE PROGRAMMER: Listen til høyre over hvilke redigeringsprogrammer man har på Mac-en, er gjerne lang og innholdsrik – også med programmer som ikke egner seg for bildebehandling.

Dette var en populær løsning, særlig blant litt avanserte brukere. Imidlertid har ikke dette vært mulig til nå i Bilder/Photos, men er naturligvis en kjernefunksjon hos erkerivalen Adobe Photoshop Lightroom, der redigering i Photoshop står sentralt.

I senere tid – i praksis etter Apples oppgradering til OS-versjonen El Capitan høsten 2015  – kunne imidlertid Apples Bilder-brukere endelig begynne å redigere bildene via tredjeparts-utvidelser, noe som begynte å gi Bilder-brukere tilbake noe av følelsen av å ha med et semiprofesjonelt program å gjøre.

ENDELIG I PHOTOSHOP: Her er vi endelig kommet direkte fra Bilder til Photoshop.

Men det varte og det rakk uten at Photoshop – favorittredigeringsprogrammet for mange – ble tilgjengelig.

Endelig redigering i Photoshop

Men nå er det altså skjedd. Den løsningen vi har rukket å prøve grundigst, heter som sagt External Editiors For Photos, og denne utvidelsen åpner opp for at man kan redigere sine Bilder-bilder i så å si hvilket som helst bilderedigeringsprogram, eller program med mulighet til å håndtere bilder.

Til og med nettlesere som Safari og Chrome dukker opp på listen over programmer som man kan åpne bildene i, selv om redigeringsmulighetene der er ganske små. På listen over tilgjengelige redigeringsprogrammer som dukker opp, finner man også rene utskriftsprogrammer fra skrivere tilkoblet den aktuelle Mac-en.

External Editors For Photos versjon 1.1 ble lansert i slutten av april.

11 kroner

Noe av det gledeligste med løsningen er at den er billig. For Mac-brukere som tar seg råd til å abonnere på Photoshop, noe som i dag koster et sted mellom litt over 100 kroner og opptil 590 kroner i måneden, avhengig av hva slags pakkeløsning man velger, er investeringen i External Editors For Photos så ubetydelig som den kan være: 11 kroner kjøpt hos Apple App Store for Mac-programvare.

FERDIG: Bildet er ferdig redigert i Photoshop og vi er tilbake i Bilder-programmet igjen med den redigerte utgaven.

Hva er det så dette programtillegget til Bilder/Photos egentlig gjør?

Når det er installert, dukker det opp i listen over Tillegg nederst i menylisten når man aktiverer redigering av et bilde i Bilder.

Og i EEFP-listen finner man en ny liste, over alle bilderedigeringsprogrammene som EEFP har greid å finne på den aktuelle Mac-en. Denne listen kan være ganske lang og omfatter også programmer som folk flest aldri kunne tenke seg å redigere bilder i, for eksempel nettlesere og utskriftsprogrammer.

SLUTTRESULTATET: Slik ser det ferdig redigerte bildet ut når man går ut av redigeringsmodus i Bilder-programmet.

Hvis man synes det er kjedelig å måtte gå slik fra liste til liste, kan man høyreklikke på et av programmene på listen, for eksempel på «Adobe Photoshop CC 2015.5», slik jeg gjorde. Da får man frem et valg der man kan bekrefte at man vil «Automatically Open Photoshop CC 2015.5». Eller et hvilket som helst annet program på listen man vil ha som sitt standard-bilderedigeringsprogram som det aktuelle bildet åpnes automatisk i når man klikker på External Editors For Photos.

Deretter åpnes alle fremtidige bilder for redigering i ditt foretrukne redigeringsprogram, for eksempel Photoshop.

Man kan også åpne en fane kalt Favorites og manuelt legge inn de programmene man ønsker å ha tilgjengelig for å redigere i, dersom man ønsker å slippe å se den lange listen som EEFP selv genererer. Disse programmene må man legge inn fra Program-mappen på Mac-en, så det er litt tungvint. Men det er jo en éngangsforteelse, da.

Når man er ferdig med å redigere bildet i for eksempel Photoshop, er det bare å lagre bildet mens man ennå er i Photoshop, lukke Photoshop og gå tilbake til Bilder-programmet. Der er man fortsatt i redigeringsmodus, med bildet oppdatert fra Photoshop, og så kan man velge å lagre bildet i Bilder ved å klikke på «Arkiver endringer»-knappen. Dermed blir den redigerte versjonen endret og lagret på vanlig måte i Bilder-arkivet.

LANG LISTE: Listen over programmer som External Editors For Photos tror man kan bruke til bilderedigering, er i lengste laget og inneholder en del programmer som man neppe kan tenke seg å redigere bilder med.

Og ikke nok med det. Angrer man seg i siste liten, kan man fortsatt klikke på «Gjenopprett original»-knappen. Det er en mulighet man bevarer også hvis man lukker bildet, men henter det opp igjen på et senere tidspunkt. Med andre ord, EEFP-løsningen er fullt kompatibel med prinsippet i Bilder om ikke-ødeleggende redigering – man kan alltid gå tilbake til originalen.

Hva med Raw og TIFF?

Det er ikke mulig å konvertere JPEG-filer i Bilder til TIFF-format direkte. Man må i så fall eksportere JPEG-bildet først. Da kan man velge TIFF som ett av formatene. Og så kan man importere TIFF-bildet på nytt inn i Bilder og derfra åpne det for eksempel i Photoshop for videre redigering. Når man lagrer det i TIFF-format fra Photoshop, forblir det værende i TIFF-format også i Bilder.

Bilder-programmet er altså litt tungvint å ha med å gjøre hvis man ønsker å jobbe i TIFF fremfor JPEG – og grunnen til at noen ønsker det, er jo at et bilde tross alt mister litt av kvaliteten hver gang man lagrer det i JPEG-format.

Hvis man vil bearbeide bilder fra Bilder-programmet i TIFF-format eller jobbe med lagdeling i forbindelse med Photoshop-redigering, må man altså være forberedt på drive med litt mellomlagring av bildefilene. Men for de fleste er det vel en grei pris å betale for å få lov å jobbe i Photoshop og tilsvarende bilderedigeringsprogrammer direkte fra Bilder?

Åpner man en Raw-fil, kan man velge om den skal konverteres til JPEG eller TIFF før man redigerer den. Velger man TIFF, blir den likevel lagret i JPEG-format når den lagres tilbake i Bilder. Vil man beholde TIFF-formatet, må man først lagre den på disken i TIFF-format for eksempel fra Photoshop og deretter importere denne filen etterpå.

Konklusjon

External Editors For Photos 1.1 er et særdeles nyttig programtillegg til Apple Bilder/Photos for alle dem som ønsker å gjøre en del av bilderedigeringen i Photoshop eller et hvilket som helst annet bilderedigeringsprogram.

Løsningen er ikke fullkommen når det gjelder TIFF- og Raw-bilder, men er så absolutt til å leve med.

Anbefales.

Alternativet

Som nevnt er det også kommet et alternativ, Open In – External editor support for Photos.app. Dette programtillegget har vi så langt bare så vidt rukket å installere og åpne, så en vurdering av det får vi komme tilbake til senere.

OPEN IN: Slik fremstår programvalget i Open In-alternativet.

Førsteinntrykket er at mye ser ganske likt ut som EEFP. Listen over alternative programmer til å redigere i er litt mer kortfattet og nøktern, men det ser ut til at for eksempel Photoshop-kommunikasjonen fungerer ganske likt i begge alternativene.

Open In er for øvrig gratis, men så lenge konkurrenten bare koster 11 kroner, er det kanskje ikke så mange som bryr seg?  

Mer info om External Editor For Photos finner du her.

Mer info om Open In – External editor support for Photos.app finner du her.