ØKER OG ØKER: Tallet på Adobes apper og programmer for Windows- og Mac-pc-er bare fortsetter å øke, fastslår Bryan Lamkin, sjef for digitale medier hos Adobe. (Foto: Toralv Østvang)

- Ledere må forstå kreativitet

Gode bedrifts- og it-ledere må slutte å undervurdere betydningen av å ha kreative medarbeidere. Kreativitet er blitt et uvurderlig konkurransefortrinn, hevder Adobe.

(SAN DIEGO): Bedrifter som ikke forstår betydningen av å ha medarbeidere som behersker de nye kreative programvareverktøyene i dialogen med kundene, vil tape konkurransen.

Dette var budskapet som Adobe banket fast på da årets store Adobe Max-brukerkonferanse ble åpnet i San Diego i California.

10.000 Adobe-brukere

Med 10.000 påmeldte, inkludert et antall nordmenn,  i tillegg til tusener som følger konferansen via internett er dette den største Adobe Max-konferansen noensinne.

Adobe benytter den årlige konferansen til å lansere nye funksjoner i sin etter hvert ganske uoversiktlige programportefølje, supplert med kunngjøring av nye samarbeidsavtaler.

DESIGN ER BUSINESS: Bedrifter går bedre når de tar design på alvor, hevder Mala Sharma, sjef for Creative Cloud-tjenesten hos Adobe. (Foto: Toralv Østvang)

De siste årene har ikke minst Microsoft fremstått som en av Adobes mest trofaste støttespillere, og programvareselskapet har nylig lansert ny maskinvare – Surface Studio – der Microsoft  går rett i strupen på Apple i kampen om rollen som den foretrukne maskinvareleverandøren til de kreative miljøene.

Den nye Microsoft-maskinen hadde en fremtredende plass i flere av presentasjonene under åpningen av Adobe Max-konferansen, selv om den måtte dele oppmerksomhet med både Mac-er og Ipad-er, som har en godt innarbeidet posisjon i de kreative miljøene.

Microsoft er dessuten er av de største sponsorene av konferansen.

Men den nye samarbeidspartneren som Adobe valgte å gi mest oppmerksomhet til i år, var en helt annen type aktør, nyhetsformidleren Reuters.

Millioner av bilder

Samarbeidsavtalen har sammenheng med at det ikke hjelper hvor gode kreative verktøy Adobe-brukerne har hvis de ikke samtidig har innhold – content – å bruke disse verktøyene på til å lage sine kreasjoner, det være seg alt fra kunstneriske verker via informativt medieinnhold til blikkfangende markedsføringsinnhold.

Adobe har i senere tid selv sørget for å skaffe brukerne sine mye slikt materiale via Adobe Stock-tjenesten, som består av over 60 millioner fotografier, videoer og 3D-illustrasjoner som abonnentene til Adobe Creative Cloud-pakken kan laste ned til forholdsvis rimelig royalty-fri bruk.

REUTERS-BILDER: Neste år blir flere millioner bilder og videoer fra nyhetsbyråret Reuters tilgjengelig som illustrasjonsmateriale i Adobe Stock-tjenesten. (Foto: Toralv Østvang)
REUTERS-BILDER: Neste år blir flere millioner bilder og videoer fra nyhetsbyråret Reuters tilgjengelig som illustrasjonsmateriale i Adobe Stock-tjenesten. (Foto: Toralv Østvang)

Adobe/Reuters-avtalen vil gi Adobe CC-brukerne tilgang til alt av Reuters bilder, videoer og arkivmateriale, som gjør det mulig å bruke dokumentarisk materiale i en kreativ sammenheng.

Det er blant annet snakk om over 12 millioner bilder, med tusenvis av nye hver dag, samt over en million historiske videoklipp.

Kreativitet som konkurransefordel

I en verdensomspennende undersøkelse utført nylig for Adobe svarte 70 prosent av de spurte at kreativitet er viktig for samfunnet. 67 prosent svarte at kreativitet var viktig for økonomien. De spurte var vel å merke ikke designere, men alle slags folk.

Rundt 70 prosent svarte også at det å være kreativ hjelper folk til å få bedre liv. Men samtidig svarte bare 31 prosent at de var i stand til å leve opp til sitt kreative potensial, blant annet på grunn av tidsnød.

Adobe svar på utfordringen er å gjøre programvaren for kreativ virksomhet enklere å bruke, blant annet ved hjelp av maskinlæring som gjør programvaren mer intelligent.

CIO-ene og de kreative

Mala Sharma, sjef for Adobes Creative Cloud, sa på en pressebriefing i San Diego etter åpningen av Adobe Max-konferansen at den teknologiske utviklingen er i ferd med å dra CIO-ene og de kreative medarbeiderne i bedriftene tettere sammen.

Teknologien er i ferd med å føre til massive endringer, men de kreative lederne ikke kan få gjennomført det de ønsker uten å ha støtte fra teknologidirektørene, fremholdt Sharma.

På spørsmål fra Computerworld om hvorfor det er så mye viktigere i dag at ledere forstår betydningen av kreativitet, svarte Mala Sharma at det finnes så mange eksempler, også fra Norden, på at selskaper går bedre når de satser på design.

Dette har ifølge Sharma ikke minst sammenheng med at designverktøy som Adobe leverer, i stor grad er med på å fremme samarbeid i bedriftene. I mange av verktøyene er det lagt til rette for at flere jobber sammen om prosjektene.

Adobe har også som mål å skape større forståelse for verdiene som medarbeidere i de kreative yrkene er med på å skape for bedriftene, noe som ikke blir verdsatt høyt nok, ifølge Mala Sharma.

– Hva gjør Adobe selv for å skape forståelse for dette utenfor sin egen kreative kundebase? Mange ledere sitter jo i posisjoner der de kan fatte beslutninger som berører dem som jobber med kreative oppgaver i en bedrift, kanskje uten å forstå betydningen av det?

– Jeg tror ikke vi gjør nok. Men vi kan gjøre mer av det som våre medarbeidere i Europa – vårt EMEA-team – har gjort, sa hun. Det hun refererte til, var toppmøter mellom bedriftseiere, direktører, it-ledere og kreative medarbeidere som Adobes EMEA-team har arrangert. Formålet har vært å drøfte betydningen av kreativitet i bedriftenes strategi.

Eksemplene som er blitt trukket fram på disse møtene, har uten unntak bekreftet at bedrifter som satser mer på å investere i kreative verktøy for sine ansatte, opplever at merkevaren styrkes.

– Enten det gjelder biler, maskiner eller moter er kundene villig til å betale mer for gode designprodukter, fastslo Sharma.

Computerworld kommer tilbake med informasjon om produktnyhetene fra Adobe Max. Adobe har dekket en del av kostnadene for redaksjonens reise til konferansen.