Gap mellom ledelse og it

KOMMENTAR: De økonomiske høyskolene svikter. De forstår ikke behovet for it. Ildsjeler bidrar, men de synes ikke nok.

Publisert Sist oppdatert

"Jeg bruker 85 prosent av tiden min på å lære opp ledelsen", sa en av Norges profilerte it-direktører nylig. Det vil over tid bidra til et godt skussmål for it-forståelse hos ledelsen.

For alle snakker om gapet, mellom it og forretning. Det er et stort hinder for forretningsutvikling. Det tar it-fagfolk mange år å bli flinke på forretningsforståelse. Det tar enda lenger for ledelse å forstå hva it kan bidra til.

Ledelsen og fagfolkene snakker forskjellige språk. It-ledere med økonomisk utdannelse har måttet lære seg it. De blir tolker og læremestre for ledelsen.

Ansatte er i ferd med å bli veldig krevende. De vil bruke egne verktøy på samme måte som de gjør som forbrukere. App-er er verktøyet for å nå forbrukertjenester. App-er er verktøyet som skal fornye og forlenge tjenestene til virksomhetene.

Men ledelsen har liten forståelse for sine forretningssystemer. De har aldri lært noe om funksjonene som inngår i forretningssystemer. De har ikke lært om forretningsprosesser og behovet for å gjøre dem bedre ved hjelp av verktøy som Aris. De har aldri lært noe om sikkerhet, om immaterielle rettigheter og behovet for beskyttelse.

Høyskoleledelsen forstår ikke at økonomiutdanningen også må ha fag som gjør de kommende økonomene i stand til å forstå de it-systemene de omgir seg med. Alle økonomer burde ha kjennskap til alle moduler et forretningssystem drar nytte av.

Det omfatter moduler for intern og ekstern logistikk, kundeopplevelse, markedsføring, personal, produksjon, salg og økonomi. Salgssystemene bidrar til topplinjen, økonomistyringen til bunnlinjen.

For kundeopplevelse er ikke bare statiske web-sider med dårlige søkemuligheter og tilbakemeldingsmulighet. Det er ikke et middelmådig kontaktsenter som er avhengig av kompetanse i et annet land.

Det er disse systemene som er grunnlaget for hva virksomhetene gjør. Flere undersøkelser antyder at ledelsen er blant de dårligste på it i virksomhetene.

Det er ikke nok med kursing i skriving av formler og makroer for regneark. Det bidrar til bedre bruk av regnearket. Det bidrar ikke til forståelse av datagrunnlaget. Alt for mye analyse i dag gjøres i regneark med dårlig kvalifiserte data.

De fleste av økonomene har ikke hørt om datavarehus, kan ikke diskutere om analyse av data i et datavarehus har relevans eller om det bare sier noe om en historisk utvikling. Hva er Master Data og hvorfor er det vesentlig? Hvor skal virksomhetens viktige data arkiveres?

For analyse blir bare viktigere i årene som kommer. Begreper som Store data, strømming, sensorer, ustrukturerte data, sosiale medier, brukervennlig analyse, GPS og kart er bare noen stikkord for å ta data og kombinere dem, frisere dem og vise dem grafisk.

En leder bør minst kunne så mye it at en it-ansatt eller en konsulent ikke kan bruke it-sjargong for å slippe eller vri seg unna. Professor Gottschalk sier det ganske krast.

Handelshøyskolen BI var relativt sett mye bedre på it for 30 år siden enn i dag. EDB og ledelse var et fag mange har hatt nytte av. I dag er det ildsjelene på BI som bidrar til at enkelte økonomer får forståelse. It som fag er bygget ned. BI er ikke alene, men det gjør det bare verre.

Ledelsen på BI og andre høyskoler i inn og utland har liten forståelse for it. De bør på kurs, helst på egne kurs, på Master-nivå.

For it og ledelse handler om å forstå dette tiårets utfordringer. De er helt annerledes enn for ti år siden. De endrer seg litt for hvert år. Faget må derfor endre seg litt for hvert år. Derfor bør it og ledelse være et fag utviklet kollektivt av alle lærestedene, undervist på alle lærestedene.

Universitet i Oslo har forstått. Der er det utviklet fagmoduler for opplæring av ledere i it. Der tar de ikke for gitt at en ledelse har forståelse for hva it kan bidra med, hvilke grunnleggende utrykk faget benytter.

For det handler om samarbeid, mellom virksomheten og it-leverandøren. Sistnevnte er enten intern eller ekstern. Eksterne er populære. Outsourcing og Cloud er viktige stikkord. Hvilke konsekvenser har det å benytte Cloud eller Outsourcing? I den forbindelse er det viktig å forstå nettverkets betydning. For vi drømmer om øyeblikkelige svar på nettbrettet uansett hvor vi er.