Christian Guttmann
Christian Guttmann

Tieto satser på kunstig intelligens

Tieto styrker satsingen på kunstig intelligens. Selskapet starter med å ansette Christian Guttmann.

Publisert Sist oppdatert

Tieto ønsker å styrke satsingen innen kunstig intelligens. Dette er et resultat av at man ser kunstig intelligens som et vekstområde innen stadig flere sektorer. Med ansettelsen av Guttmann ønsker man å styrke den overordnede ledelsen med en person som kan arbeide i skjæringspunktet mellom forskning og praktisk utnyttelse av kunstig intelligens og maskinlæring.

Solid bakgrunn

Christian Guttmann har en solid bakgrunn både når det gjelder utdannelse og erfaring. Han har en doktorgrad innen kunstig intelligens fra Monash University i Australia samt en rekke andre relevante studier innen området kunstig intelligens og informatikk fra blant annet Sverige og Tyskland.

Av arbeidserfaring er listen lang, men han kommer direkte til Tieto fra en professor II stilling i kunstig intelligens hos University of New South Wales. I tillegg er han blant annet styremedlem i Swedish Artificial Intelligence Sosiety og en rekke andre engasjementer verden rundt så det er med andre ord en autoritet på området som Tieto nå sikrer seg.

– Christians kunnskap og ekspertise vil tilføre oss både teoretisk og praktisk kunnskap slik at vi kan gripe de betydelige mulighetene som finnes for både samfunn og næringsliv, både i Norden og globalt. Med vårt team kan vi lage tjenester og løsninger ved bruk av kunstig intelligens som gir fordeler for hele samfunnet, sier Christian Schøyen, leder av Tieto Norge.

Guttmann tiltrer stillingen som global leder for kunstig intelligens og datavitenskap, for å være helt korrekt. Tieto har utviklet flere datadrevne prosjekter hvor kunstig intelligens står sentralt. Fjorårets Tieto and the City of Espoo var starten på et unikt datadrevet eksperiment. Prosjektet består av å kombinere et høyt antall sosiale og helsemessige data, for å identifisere nye metoder for å målrette tjenester til innbyggere og forhindre sosial ekskludering.

– Kunstig intelligens og bruk av data er en aktiv del av Tietos visjon for fremtidig vekst og suksess. Jeg ser frem til å bli en del av deres sterke fagmiljøer, ettersom løsninger bygget på kunstig intelligens blir en integrert del av IT-tjenester og produkter innen alle områder og sektorer. Jeg ser frem til å bidra til Tietos vekst og innovasjonsstrategi, og ekspandere selskapets nordiske forsprang og gradvis bygge et enda sterkere fagmiljø på området sier Christian Guttmann.