AI: Hva er virkelig? (Foto: Apple)
AI: Hva er virkelig? (Foto: Apple)

Apple lanserer maskinlæring-blogg

Journalen skal være en semi-akademisk publiseringskanal for vitenskapelige studier innen maskinlæring internt hos Apple.

Publisert Sist oppdatert

Fremskritt innen kunstig intelligens betinger en utvikling av maskinlæringsprosesser på bakgrunn av store data-samlinger. Hos Apple har dette arbeidet nå fått et ansikt utad.

Kunstig intelligens er blant de mest akademiske forskningsområdene hos Apple, og utføres av personale med bakgrunn fra høyere forskningsmiljøer innen universiteter, og doktorgradstettheten er stor.

Samtidig er etterspørselen stor og antallet kvalifiserte lite, så de store tech-selskapene kniver om de skarpe hodene. Som ofte forventer å kunne publisere resultater fra forskningsarbeidet og meritterende arbeid i vitenskapelige journaler. 

Kontaktsøkende

Noe som ikke er like forenlig med hemmelighetskulturen i Apple. Men for å imøtekomme behovet har selskapet nå begynt å publisere en journal for egne arbeider innen maskinlæringsfeltet. Innholdet skrives av Apple-ingeniører, og andre innen samme yrkes- og interessefelt oppfordres til å ta kontakt på e-post-adressen machine-learning@apple.com

Raffinering

Det første innlegget er om arbeidet med å generere store datasamlinger som er organisert men ikke på bakgrunn av katalogisering men på syntetiske bilder. En algoritme prosesserer kildematerialet for å generere en form form naturlig tilfeldighet som kan benyttes til å lære opp den kunstige intelligens til billedgjenkjenning. 

Artikkelen er høyst teoretisk uten å være for teknisk, og er verd en titt for interesserte. Du kan lese mer om maskinlæring på Apples journal her.