AI: Er bedriftsledere for skeptiske til kunstig intelligens? spør Capgemini. (Ill.: Pixabay.com)

Vil slåss mot AI-skepsis hos ledere

Capgemini lanserer nå en ny plattform for kunstig intelligens og peker på Norge som attraktivt marked for AI-baserte tjenester. Men først må AI-skepsisen hos mange bedriftsledere overvinnes.

Perform AI er navnet på den nye plattformen for kunstig intelligens som konsulent- og teknologi-selskapet Capgemini nå lanserer. Plattformen skal ligge til grunn for arbeidet med å hjelpe virksomheter til å automatisere i stor skala på en pålitelig og sikker måte.

AI-skepsis

Men selv om Capgemini ser på Norge som et attraktiv marked for AI, viser en studie utført av Capgemini Research Institute at AI-skeptiske bedriftsledere kan være et hinder for større utbredelse av kunstig intelligens i bedriftene. Mange ledere lar være å ta i bruk kunstig intelligens på grunn av kunnskapsmangel og misforståelser, ifølge en pressemelding fra Capgemini Norge AS.

Samtidig er Capgemini klar på at både forretningspotensialet ved å ta i bruk AI og investeringstakten relatert til den nye teknologien vil øke kraftig i årene som kommer.

Capgemini viser til anslag fra analyseselskapet IDC som viser at investeringer i AI og kognitive systemer økte med hele 54 prosent i perioden 2017 til 2018. På verdensbasis ble det investert over 19 milliarder dollar (over 160 milliarder kroner) i slik teknologi, og i 2021 er investeringene ventet å øke til over 54 milliarder dollar (nærmere 460 milliarder kroner).

Stort norsk AI-miljø

Robert Engels, lederen for den norske AI-satsingen til Capgemini, sier at Norge er et attraktivt marked for AI-baserte tjenester, til tross for at flere andre land ligger foran Norge i å ta i bruk AI.

– Capgemini har etablert en stor AI-praksis i Norge fordi det er så mange små og mellomstore virksomheter som har midler til å satse og er villige til å eksperimentere med nye teknologier her, sier Engels.

KUNSTIG INTELLIGENS: Robert Engels leder Capgeminis satsing på AI-teknologi i Norge. (Foto: Capgemini)

Capgemini har bygd opp et stort fagmiljø innen kunstig intelligens i Norge, med 20 AI-eksperter samlet under samme tak. I tillegg kan avdelingen hente ressurser fra Campeminis internasjonale AI-team.

Engels, som har jobbet med kunstig intelligens i 30 år, sier at virksomhetene nå må gå fra å drive med enkelttiltak til å bruke kunstig intelligens i alt de gjør. Dette er en forutsetning for betydelige resultater og varige forbedringer, fremholder han.

Perform AI-plattformen som Capgemini nå lanserer, er bygd for å kunne integrere kunstig intelligens i alle tjenester og på tvers av alle avdelinger i en virksomhet. Den omfatter blant annet industrialisering av konsepter, forbedring av interne prosesser, opplæring av ansatte og tilrettelegging for innovasjon og nyskaping, ifølge Capgemini.