DEBATT:

KOMPETANSE: Ved å sikre oppdatert og godt fordelt kunnskap, kan virksomheten bedre implementere og kapitalisere på AI-teknologi, skriver Jens Henrik Thomsen i Lenovo. (Foto: Istock)

KI-kompetanse og -investeringer må fordeles bredt i organisasjonen

KI forandrer nå i sanntid spilleplanen for organisasjoner og virksomheter i så godt som alle bransjer. Visjonære ledere ser hvordan teknologien kan bli deres neste vekst- og konkurransefaktor, og investeringene i teknologien øker.

Publisert

Ifølge den nye IDC-rapporten ”CIO PlayBook 2024: It’s all About Smarter AI”, gjennomført på oppdrag av Lenovo, forventes AI-investeringene å vokse med 61 prosent i 2024 sammenliknet med i fjor. Men hvor mange vil lykkes med å plassere investeringene på riktig sted i organisasjonen?

Legg grunnlaget med riktig strategi og teknologi 

Rapporten taler sitt tydelige språk; AI er den nye virkeligheten nær alle er bevisst på og mange investerer store beløp i. Men altfor mange selskaper mangler den infrastrukturen som kreves for at investeringene skal kunne gi gode resultater og skape merverdi for virksomheten.

Derfor er det viktig å gjøre AI-arbeidet fra grunnen. Det begynner med en skalerbar data- og AI-strategi som regulerer hvordan virksomheten skal bruke teknologien langsiktig, og på en etisk måte – i hele organisasjonen. Investeringene må gjøres på en selektiv og strategisk måte, der man starter med grunnleggende datainfrastruktur og AI-plattformer som kan brukes effektivt i hele organisasjonen. Alle forretningsenheter bør kunne få ut mest mulig verdi ut av KI-teknologien slik at avkastningen på investeringene kan multipliseres.

Kompetanse avgjørende 

Faktum er dessverre at en stor andel av organisasjonene ikke er rigget for å lykkes med sine KI-satsinger, iallfall ikke enda.

Faktum er dessverre at en stor andel av organisasjonene ikke er rigget for å lykkes med sine AI-satsinger, iallfall ikke enda. 45 prosent av bedriftslederne og it-sjefene i vår undersøkelse mener egen organisasjon mangler kunnskap for å drive disse satsingene fullt ut.

Dette gjenspeiler også it-bransjens store kompetansemangel, et problem som har vokst seg enda større med den pågående AI-utviklingen. Undersøkelsen viser at 30 prosent opplever det som vanskelig eller ekstremt vanskelig å finne nytt it-personell, selv når stillingene ikke krever AI-kunnskap. Er man på jakt etter kandidater med slik kunnskap, stiger andelen til 56 prosent.

AI er ikke en ”one size fits all”-løsning, og kompetansen trengs for å utvikle, tilpasse og implementere teknologien i henhold til organisasjonens behov. Å lykkes med å drive organisasjonenes utvikling og tilbud til sitt fulle potensial krever skreddersydde modeller, langsiktige strategier og kompetent personell med riktige verktøy.

Alle avdelinger på KI-toget 

Å finne riktig kompetanse er imidlertid ikke nok. Den må fordeles. En vanlig feil er nemlig å sentrere AI-utviklingen og -kompetansen i bare en avdeling – som regel it-avdelingen, med en antakelse om at et samlet team av AI-eksperter kan skape merverdien raskt og effektivt. Selv om dette til en viss grad kan stemme, resulterer det ofte i at deler av organisasjonen blir hengende etter og at man går glipp av de store fordelene av helhetlig satsing. Alle avdelinger bør med andre ord ha plass på organisasjonens AI-tog.

Jens Henrik Thomsen, Nordic Director, Solutions & Services Group i Lenovo.

Lærestedene må ta sitt ansvar 

Kompetansemangelen og behovet for å spre KI-kunnskapene internt representerer en utfordring med to ulike løsninger. Enten må it-personalet fordeles i ulike avdelinger, eller så må KI-kompetansen omfavnes av flere. For meg virker det åpenbart at det siste alternativet er mest effektivt og logisk.

AI er som rapporten bekrefter en nødvendig del av virksomhets- og samfunnsutviklingen. En god og vellykket utnyttelse av teknologien krever imidlertid kunnskap hos langt flere enn it-folk, noe som løses enklest gjennom utdannelse. Universiteter og høyskoler kan spille en viktig rolle ved må tilpasse seg den raske AI-utviklingen og sikre at elever på alle studieretninger får nødvendig kunnskap.

Ved å sikre oppdatert og godt fordelt kunnskap, kan virksomheten bedre implementere og kapitalisere på AI-teknologi. Selv om ulike bransjer er på ulike utviklingsnivåer, beskriver mange teknologiens inntog som vår tids «internettøyeblikk». Så godt som alle bransjer og virksomheter er idag delvis eller helt digitalisert. Det er et godt utgangspunkt for rask og riktig omfavnelse og implementering av KI for å stå bedre rustet for fremtiden.