KOLLEGER: Hva slags personlighet vil du at din robotkollega skal ha i fremtidens arbeidsliv? (Ill.: Tumisu, Pixabay.com)
KOLLEGER: Hva slags personlighet vil du at din robotkollega skal ha i fremtidens arbeidsliv? (Ill.: Tumisu, Pixabay.com)

Er du klar for å få en robot som kollega?

Digitaliseringen vil fjerne mange arbeidsplasser, men vil også skape mange nye. Er du klar for en ny karriere som robotpersonlighetsdesigner?

Det er det svenske TRR Trygghetsrådet som nå er kommet ut med en rapport om de store endringene vi kan vente oss i arbeidslivet som følge av digitaliseringen.

Slike dokumenter har lett for å handle mest om «disrupsjon» og om alt som forsvinner. Den nye rapporten handler imidlertid like mye om alt det nye som kommer, skriver vår svenske søsterpublikasjon Computer Sweden.

TRR Trygghetsrådet er en bransjeforening etablert i fellesskap av arbeidsgiverorganisasjonen Svenskt Näringsliv og PTK, fagforbundet for de ansatte i privatsektoren, tidligere kalt Privattjänestemannakartellen. Hovedoppgaven for TRR er å støtte både arbeidsgivere, oppsagte ansatte og fagforeninger i tilknytning til omstillingsprosesser i arbeidslivet.

Mange nye yrker

Arbeidslivet gjennomgår nå store forandringer som følge av ikke bare digitalisering, men også globalisering og økt levealder, fastslår TRR-rapporten. En av følgene er at det i årene fremover vil bli skapt mange nye yrker.

TRR Trygghetsrådet tror ikke at menneskene på arbeidsplassen vil bli helt og fullt erstattet av roboter og kunstig intelligens. Parallelt med digitaliseringen og delvis som et resultat av et stadig mer automatisert arbeidsliv forutser TRR at det vil bli lagt mer vekt på vurderinger, kreativitet, etikk og empati – medfølelse.

Dette vil også bidra til å skape mange nye tenkelige fremtidsyrker. Som for eksempel med titler som robotpersonlighetsdesigner, klimarevisor, etikkutvikler, skyvakt, DNA-coach og oldfluencer. Sistnevnte er en videreutvikling av dagens influensere som skal ha til oppgave å inspirere eldre til en aktiv og sosial livsstil, tror trygghetsrådet.

Når kollegaen blir en robot

Alle er enige om at robotenes inntogsmarsj i arbeidslivet er ubønnhørlig. Men robotene kommer ikke til å overta alle jobbene. Mange av oss kommer til å få roboter som arbeidskamerater, på engelsk gjerne kalt cobots. Da er det viktig at disse robotene passer inn i kulturen på arbeidsplassen. Til den oppgaven trenger man en robotpersonlighetsdesigner.

En klimarevisor vil være nødvendig for til stadighet å holde oppsyn med klimastrategien til bedriften og å beregne klimaavtrykket. Etikkutviklerne må være der for at bedriften skal kunne holde fokus på å definere, kommunisere og etterleve en høyere målsetting med virksomheten.Skyvaktene trengs for å holde oppsyn med skyen, påse at data håndteres riktig og ikke kommer på avveie. Og så videre.

Så da gjenstår det å se om de svenske spådommene slår til.