INITIATIVTAKER: Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia var en av initiativtakerne da Telenor og YS-forbundet Negotia hadde invitert til rundebordskonferanse om kunstig intelligens. (Foto: Terje Bergersen)

Rundbordskonferanse for AI

Sentrale aktører i norsk næringsliv samlet seg til en rundbordskonferanse om digital etikk og kunstig intelligens.

Publisert Sist oppdatert

Mandag denne uken ble det arrangert en rundbordskonferanse om digital etikk og kunstig intelligens. Telenor og YS-forbundet Negotia hadde invitert toppledere og topptillitsvalgte fra store teknologiselskaper. Ifølge Negotia var det første gang en slik konferanse ble holdt i Norge. 

Til stede på konferansen var toppledere og topptillitsvalgte fra Equinor, Evry, IBM, Kongsberg Gruppen, DnB, Schibsted og DnV-GL og representanter fra Stortinget, YS, Virke og NHO. Dagen ble blant annet brukt til å diskutere etiske rammer for utvikling og bruk av kunstig intelligens.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup hadde også møtt opp til rundbordskonferansen, og noterte forhåpentligvis flittig. Tidligere i vår gikk han nemlig ut og oppfordret næringen til å komme med innspill til regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for kunstig intelligengs.

- Utviklingen og bruken av kunstig intelligens brer om seg. Det skaper både spennende muligheter og utfordringer. Ikke minst etiske. Dette er noe Negotia som arbeidstakerorganisasjon har jobbet med en stund, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia.

Hun setter stor pris på samarbeidet med Telenor, og at de sammen kunne sette temaet på dagsorden.

- Noe av det unike vi har fått til, er samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om fastsettelse av etiske retningslinjer. For statsråden bør det også være til nytte å vite at vi ikke bare slutter oss til EUs ferske etiske retningslinjer, men at vi også utvikler dette rammeverket ytterligere, sier hun i en pressemelding.

En konklusjon

I erklæringen som ble lagt fram i etterkant av konferansen har Negotia understreket at beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens må være rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente.

Videre påpeker de at det må være klare ansvarsforhold.

– Fra et arbeidstakerståsted er imidlertid noe av det viktigste at vi slår fast at hensynet til arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas gjennom hele utviklingsprosessen, sier Negotia-lederen.