BIKUBE: Haive betyr bikube og defineres som «to be in possession of something important”. Data er den viktigste eiendelen i de fleste virksomheter, forteller Lasse Ruud, administrerende direktør i det som tidligere het Intellisearch. (Foto: Haive)

IntelliSearch blir Haive

IntelliSearch bytter navn til Haive når de nå retter seg mot et globalt marked med kunstig intelligens i førersetet.

Publisert Sist oppdatert

– Data og informasjon er de største verdiene virksomheter sitter på. Vi ønsker å hjelpe våre kunder med å lage en «corporate brain» som gjør det mulig å finne, analysere og skape verdi av dataen, uten at forretningsmuligheter går tapt eller arbeidsprosesser utføres ineffektivt, sier Lasse Ruud, administrerende direktør i det som før het Intellisearch. 

Nå heter de Haive, som betyr bikube. Det nye navnet er valgt ettersom det skal reflektere ambisjonen som Ruud forteller om. En bikube, eller haive, er et sted hvor man samler det viktigste man har, og alle organismer jobber desentralt og likevel sammen for å skape enda større nytte for kollektivet.

– Haive defineres som «to be in possession of something important”. Data er den viktigste eiendelen i de fleste virksomheter. Data omgjort til informasjon er som en gullgruve, men virksomheters evne til finne dette gullet varierer veldig. Ved å sette inn Haive midt i virksomheten skal vi skape nye muligheter for kundene våre gjennom riktig og verdiskapende bruk av informasjon, forteller Ruud i meldingen.

Utvider

Han tok over selskapet sammen med COO Magne Eriksen i 2015, og har siden starten opplevd en jevn og god vekst. 

Programvareselskapet leverer løsninger til en rekke større virksomheter i Norge. Nå har de tro på at Haives produkter og løsninger vil treffe godt også internasjonalt, og utvider satsningen til flere markeder.

I dag satser de på fire løsningsområder knyttet til innsikt, søk, GDPR og en «gjør det selv»-løsning kalt Engine. Løsningsutvikling skjer med teknologer i eget hus på Lysaker.

Målet med løsningene er å skape en «corporate brain» hvor mennesker og maskiner skal samarbeide bedre for å skape smartere arbeidsplasser. Virksomhetens ansatte får forutsetninger for å gjøre jobben sin bedre og mer effektivt når maskiner hjelper til i beslutningssituasjoner og arbeidsprosesser.

– Det store potensialet for fremtidens kunnskapsløsninger er kunstig intelligens. Vi bruker store data, hvor innsikten forbedres over tid gjennom algoritmer som fin-justerer prediktive analyser. Som våre hjerner, vil innsikten i virksomhetens systemer bli bedre og bedre over tid ved hjelp av kunstig intelligens, forteller Magne Eriksen.

– Vi både bør og skal satse mer utenfor Norges grenser for å sikre den veksten vi ønsker. Behovet for smartere kunnskapsdeling internt i virksomheter er like stort utenfor landets grenser, og våre løsninger fungerer på tvers av språk, fortsetter han i meldingen.

Haive er heleid av de ansatte, men de ønsker investorer på banen.

– Vi har skapt en god og stabil virksomhet i løpet av de siste fire årene, og har et godt grunnlag for å vokse raskere enn vi har gjort til nå. Dersom riktige investorer ser det samme potensialet, ønsker vi å hente ekstern kapital for å sette fart på veksten, avslutter Ruud.