KONSULENTENE: Webstepkonsulentene Jan Terje Egeland og Håkon Hapnes Strand bruker data science for bedre tjenester i kraft og kollektivtransport. Til høyre Avdelingsdirektør Geir Jåthun Hindenes, Webstep i Stavanger. (Foto: Webstep)
KONSULENTENE: Webstepkonsulentene Jan Terje Egeland og Håkon Hapnes Strand bruker data science for bedre tjenester i kraft og kollektivtransport. Til høyre Avdelingsdirektør Geir Jåthun Hindenes, Webstep i Stavanger. (Foto: Webstep)

Webstep til nye tjenesteområder

Skal bidra med Data Science for bedre kollektivtrafikk og smartere kraftproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Å sørge for presis informasjon om når bussen til barnehagen er på akkurat ditt busstopp eller når kraftprodusenten må slippe gjennom vann for å sikre minstevannstand i en elv, er oppgaver Webstep er med og løser gjennom to nye leveranseavtaler.

– Avtalene med kollektivselskapet Kolumbus og kraftselskapet Lyse Produksjon viser hva vi kan gjøre på nye tjenester, forteller avdelingsdirektør Geir Jåthun Hindenes i Webstep, i en pressemelding fra selskapet. 

Data Science vokser fram som et nytt forretningsområde for it-konsulentselskapet Webstep. De har nå fått leveranseavtaler med Lyse Produksjon og Kolumbus, og beveger seg med det inn på nye tjenesteområder som data science, kunstig intelligens (AI), Internet of Things (IoT) og maskinlæring.

– Bedrifter har stadig mer data, men klarer ikke alltid å få ut verdiene som ligger i å kunne bruke dem riktig. Kombinasjonen tung systemutviklerkompetanse og kunnskap på feltet data science åpner unike muligheter for å løse viktige samfunnsoppgaver på en enklere måte, forklarer Webstep-lederen videre i meldingen.

I praksis

I samarbeid med reiseplanlegger-selskapet Kolumbus skal Webstep lage systemer som kobler ruteinformasjon sammen med høyfrekvente GPS-målinger fra bussene.

– Vår oppgave er for eksempel å bidra med selvlærende systemer som gjør at pappa Per kan hente sønnen Pål i barnehagen til rett tid siden systemene kan forutse bevegelsesmønsteret i trafikken. Dette får vi til ved hjelp av nye teknologier som kverner enorme datamengder i nettskyen. Resultatet er bedre prognoser og et bedre kollektivtilbud for brukerne, forteller Webstep-konsulent og Data Science-ekspert Håkon Hapnes Strand.

Kraftmarkedet

Gjennom avtalen med Lyse Produksjon bistår Webstep også med modellering av kraftmarkedet og løsninger for krafthandel - på områder som skyteknologi og dataarkitektur, automatisering og digitalisering. Webstep-konsulent Jan Terje Egeland, sivilingeniør i datateknikk med kunstig intelligens som spesialfelt, har stått sentralt i arbeidet. – Dette er områder der Lyse Produksjon skaffer seg konkurransefortrinn. Dermed er det ikke så mye vi kan røpe av det vi gjør, smiler han, men har fått grønt lys for å forklare ett av områdene der Lyse har tatt i bruk maskinlæring og intelligente systemer i forbedringsarbeidet. 

– Årdalselva har krav til minstevannføring fra NVE. Kravet er absolutt, og måles betydelig lenger nede i vassdraget enn der Lyse styrer vannslippet fra vannmagasinet. Gjennom modeller både for tilsig og vassdrag så vi på muligheten for å redusere vannslippet og likevel være trygg på at man ikke går under minstevannføringskravet. Dette for å kunne bruke mer av vannet til kraftproduksjon. Et godt eksempel på hvordan miljøhensyn og kommersielle hensyn kan balanseres gjennom avansert teknologi, forklarer Egeland i meldingen.