RAKETT: Aksjekursene i både Adevinta og Schibsted tok av på Oslo børs etter at Adevinta og de største aksjonærene stiller seg bak et mulig bud på selskapet. (Foto: Istock)
RAKETT: Aksjekursene i både Adevinta og Schibsted tok av på Oslo børs etter at Adevinta og de største aksjonærene stiller seg bak et mulig bud på selskapet. (Foto: Istock)

Aksjehopp for Adevinta og Schibsted etter bud på Adevinta

Finanstjenesten Bloomberg åpnet ballet torsdag kveld norsk tid med å publisere et rykte om at det lå an til et bud på Adevinta. Fredag bekrefter selskapet at det er et mulig bud på vei i en børsmelding. Dermed går kursene i været.

Budet som er under utvikling kommer fra Permira og Blackstone, to amerikanske investeringsfond, som tar mål av seg om å kjøpe alle aksjene i rubrikkselskapet Adevinta og ta det av børs.

Selskapets største aksjonærer Schibsted og Ebay sier samtidig at de støtter budet, men ønsker å beholde en del av aksjene.

Dermed er forhandlingene i gang.

Ved børsåpning fredag steg Schibsted-aksjen mer enn 12 prosent og Adevinta-aksjen 20 prosent.

Fra rykte til sant

Etter torsdagens sak fra Bloomberg torsdag kveld, kom både Adevinta selv og storaksjonær Schibsted med bekreftelse på at det er et bud under utvikling.

– Adevinta merker seg den ferske spekulasjonen i pressen. Adevinta bekrefter å ha mottatt et uforpliktende forslag fra et konsortium ledet av Permira og Blackstone angående et potensielt tilbud for alle aksjer i Selskapet. Ebay og Schibsted, som har uttrykt sin støtte til forslaget, vil beholde en del av sin nåværende eierandel i Selskapet, skriver Adevinta i en børsmelding.

De skriver også at diskusjonene er på et tidlig stadium, og det kan ikke gis noen sikkerhet med hensyn til om det vil bli fremsatt et endelig tilbud, eller hvilke vilkår et eventuelt tilbud vil ha.

I tråd med Schibsted-planer

Adevinta ble skilt ut som eget selskap fra Schibsted i 2019, og i 2020 kjøpte selskapet opp Ebays rubrikkvirksomhet i en avtale verdt 85 milliarder kroner. Schibsted og Ebay eier begge 30 prosent av stemmerettighetene i Adevinta, mens Permira eier 12 prosent, ifølge selskapets siste kvartalsrapport.

– Med henvisning til uttalelsen som ble gjort i dag av Adevinta, bekrefter Schibsted sitt engasjement med et konsortium av finansielle investorer angående et potensielt tilbud for alle aksjer i Adevinta, skriver Schibsted i en børsmelding.

De skriver også at «De nåværende diskusjonene er i tråd med de ulike alternativene for Schibsteds eierskap i Adevinta som tidligere er kommunisert til finansmarkedene».