FIBERREKORD: Investering og kundevekst på fiber har aldri vært høyere. Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay

Rekordhøy fibervekst i 2016

Fiberinvestering på tre milliarder kroner, 120.000 nye fiberkunder og nær 12.000 nye HFC-kabelkunder i Norge i år. Det er ny rekord.

Publisert Sist oppdatert

Dette ifølge en prognose Telecom revy har utarbeidet fra Q3-resultatene til de største, SSBs internettmåling for Q3 og Nkoms halvårsstatistikk. 

I fjor var fiberveksten 97.000, i 2014 var den  94.000, 87.000 i 2013 og 84.000 i 2012. Det har med andre vært og er en formidabel vekst i markedet. Men en veksttakt på mer enn 23.000 kunder i år er rekordhøy, hele 25 prosent.

Telenors nye satsing

Framfor alt er det Telenors nye fibersatsing som gjør det store utslaget. De hadde 13.000 i vekst i 2015 og får et sted mellom 31.000 og 34.000 i vekst i år. Da tredje kvartal var slutt hadde de nådd 24.000. 

Det er første året Telenor for alvor setter muskler bak sin fibersatsing. En del av det skyldes kobberstriden der de ikke får utnyttet investeringene til G.Fast og VDSL vektoring til tross for at fiberen til flere tusen koblingsskap er bygget. Da måtte de tilby fiber i stedet og mye av grunninvesteringen var alt gjort.

Altibox

Altibox-felleskapet hadde en vekst på 16.000 i første halvår, men en meget stor ordrereserve på 28.000. I første halvår var veksten 2.000 mindre enn i fjor da den var på 42.000. Anslaget er derfor nedjustert med 4.000 på årsbasis, selv om selskapet kan ha greid mer. Det kommer an på evnen til oppkobling.

De store vekstkometene i Altibox er framfor alt Viken som vi har grunn til å tro når 11.000 i år, Bergen Fiber/BKK med 7.000 og Lyse Fiber med 4.000 mot 5.465 i fjor. De har satset på Hedmark og Oppland der Altibox-partnerne har fått 5.000 kontrakter, men veldig få oppkoblet i år. NTE Marked har etter all sannsynlighet økt veksten i år.

Andre

I fjor utgjorde gruppen andre i vårt oversikt 27.000. Vi har spådd en beskjeden vekst i år. Denne gruppen deler vi i to: de største med en viss kundebase øker, og de aller minste får færre kunder. Bant de mest tungtveiende her finner vi Nextgentel, Homenet, NEAS, Lynet og Atea, sistnevnte på bedriftsmarkedet.

Investeringer på tre milliarder kroner

Dersom vår prognose slår til vil trolig investeringene i fiber øke fra 2,6 milliarder kroner i fjor til vel tre milliarder kroner i år.

Fiberinvesteringene i år kan passere tre milliarder kroner.

Tallet ser vi om vi ganger 120.000 med 25.000 kroner som et sannsynlig snitt. Her har Telenor og flere andre i år investert noe mer i distriktene der prisen per husstand ofte beveger seg fra 30.000 og oppover. På den andre siden er det fortsatt mye «Home passed» igjen i byene. En indikasjon er Nexias dekningsundersøkelse som viser tilbud til fem prosent mer siste året mot tre prosent året før.

Et skår i gleden er at høyhastighetsveksten ikke blir på 25 prosent som fiberveksten. Årsaken er at høyst sannsynlig synker kabelveksten kraftig. Vi spår nær halvering fra 23.000 i fjor.

Canal Digital har hatt tilbakegang og totalveksten hos Get er kraftig redusert i år fra 29.000 til maksimalt 22.000 mens andelen fiber øker hos dem. Dermed øker også Gets investeringer og det kan være en begrensende årsak til at de i år får lavere vekst.