NYHETER: 

FELLESLØSNIGER: Digitaliseringsdepartementet har fått noen ekstra midler til fellesløsninger i revidert statsbudsjett. (Foto: NTB Scanpix)

Revidert: Tung vil sikre trygge, digitale tjenester

Det blir ingen digital storsatsing i revidert nasjonalbudsjett, men digitaliseringsministeren har fått noen ekstra midler til å styrke fellesløsninger. 

- Nå sikrer vi finansiering av framtidens Altinn. Dette vil føre til styrket sikkerhet og en bedre og mer fleksibel løsning til nytte for offentlig sektor, næringslivet og innbyggerne. Med digitalisering skal vi gjøre livene til folk både enklere og bedre, og vi skal fornye og forbedre offentlig sektor. Fornyelsen av Altinn er en viktig forutsetning for å lykkes med det, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med nye Altinn i Digitaliseringsdirektoratet, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå med 208,2 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til 200 millioner kroner som ble bevilget i statsbudsjettet for 2024.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 297,2 millioner kroner til nye digitaliseringstiltak på flere samfunnsområder i revidert nasjonalbudsjett. Dette kommer i tillegg til allerede igangsatte prosjekter.

Etterlatte

Regjeringen foreslår også å bevilge 5,5 millioner kroner til en ny digital løsning som vil gjøre det enklere for etterlatte å få oversikt over avdødes formue og gjeld.

Den digitale løsningen «digitalt dødsbo» vil gjøre det enklere for de som allerede står i en krevende situasjon. Gjennom løsningen vil informasjon om den avdødes økonomiske forhold automatisk samles inn fra ulike kilder, blant annet banker, Kartverket og Skatteetaten. Det kan være formue og gjeld, skatteopplysninger, kjøretøy, eiendom, forsikringer, pensjon og om det finnes ektepakt eller testament.

Den nye digitale løsningen vil bety at mennesker i en krevende livssituasjon enklere får oversikt over økonomien til den avdøde og dermed kan ta en veloverveid beslutning om skifteform.