Altinn er lansert

Hørt om e-Norge? Nå har det endelig skjedd noe konkret i planene om å digitalisere kommunikasjonen mellom næringsliv og offentlige etater.

Publisert Sist oppdatert
Torsdag ble prosjektet Altinn offisielt åpnet av statsrådene Per Kristian Foss og Ansgar Gabrielsen. Næringslivet kan nå fylle ut og sende opplysninger til Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå via internett fra et felles nettsted.

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen og finansminister Per-Kristian Foss åpnet i dag Altinn, en felles elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet til Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene og Statistisk Sentralbyrå.

) Altinn vil redusere skjemaveldet og gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter. Når bedriftene kan bruke mindre tid på å forholde seg til offentlige pålegg og rapporteringsplikter, frigjøres ressurser til produksjon, markedsarbeid og innovasjon, uttaler Gabrielsen og Foss i en pressemelding fra næringsdepartementet.

Lettere

Med Altinn skal det bli lettere å få tak i de skjemaene som skal fylles ut, det skal bli lettere å besvare dem og det skal bli lettere å sende dem inn. Skjemaene sendes elektronisk fra en internett-portal, enten direkte fra bedriften, via regnskapsfører eller revisor. Fra mai 2004 vil over 80 skjemaer fra de tre etatene være tilgjengelige gjennom denne løsningen.

-- For bedriftene er det enklest om de kan finne og behandle skjemaer til det offentlige på ett sted og på én måte, uttaler nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

-- Dette er også en milepæl i arbeidet med å nå målsettingen i regjeringens eNorge 2005-plan om at alle statlige etater skal kunne ta imot innrapportering elektronisk i løpet av 2004, tilføyer Gabrielsen, i departementets pressemelding.

Felles, enkelt og gratis

Utvalgte skjema fra Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå er tilgjengelig for et begrenset antall pilotbedrifter fra 5. desember. Etter planen skal alle som har tilgang til internett kunne bruke Altinn fra februar 2004 uten ekstra kostnader og uten spesielle maskiner eller programvare.

) For etatene betyr elektroniske skjemasvar mindre ressursbruk til manuell inntasting av data. Det gir besparelser både ved behandling av enkeltsaker, til statistikk og annen gjenbruk, uttaler finansminister Per Kristian Foss.

) Men for å oppnå disse innsparingene er det avgjørende at bedriftene faktisk velger å ta i bruk den elektroniske varianten av skjemaene. Det forutsetter at den elektroniske arbeidsmåten oppleves som forenklende av de næringsdrivende. Så har da også brukervennlighet vært et hovedhensyn ved utviklingen av Altinn, tilføyer Foss.

Videre arbeid

Det er en klar målsetning at flere etater skal bli med i Altinn-samarbeidet så snart som mulig. Bare i statsbudsjettet for 2004 er det satt av 56,8 millioner kroner for å videreføre arbeidet med Altinn. Midlene skal gå til drift, videreutvikling og ikke minst markedsføring av løsningen overfor brukere og etater. Ansvaret for forvaltningen er lagt til Brønnøysundregistrene, skriver departementet i sin pressemelding.

URL: www.altinn.no