VEKST: – Partnerne må ta intensjonelle valg. Hva skal jeg vokse på, hvordan skal jeg vokse. Vi kan hjelpe dem med å skape felles kundetilbud, sa Young fra scenen.

Partnerfokus på Reinvent

Amazon Web Services (AWS) styrker partnerprogrammet med nye partnerprogram og viktige nyheter på Exchange.

LAS VEGAS: Den store vekstraketten i skyen, Amazon Web Services (AWS), har ifølge analyseselskapet Statista stukket av med over 30 prosent av det globale markedet for sky-basert infrastruktur. Selskapet uttaler seg aldri om markedsandeler eller omsetning i lokale marked, men alt tyder på at de har omtrent samme markedsandel i Norge.

Under selskapets årlige Reinvent-messe i Las Vegas, som i år bare hadde 30.000 deltakere – mot normalt 50.000, styrket selskapet sin satsing på partnere med nye partnerprogram og nyheter på selskapets data Exchange, eller markedsplass for data og applikasjonsgrensesnitt. Selskapets partnersjef Doug Young hadde den første keynote-talen, noe som understreker viktigheten av selskapets arbeid med sitt partnerøkosystem.

Young pekte på den enorme muligheten som ligger i digital transformasjon, tallfestet av McKinzey til en billion dollar, og viktigheten av å ha med partnere som kan bistå kundene hele veien i transformasjonsreisen.

– Partnerne må ta intensjonelle valg. Hva skal jeg vokse på, hvordan skal jeg vokse. Vi kan hjelpe dem med å skape felles kundetilbud, sa Young.

Nytt på markedsplassen

To andre nyheter fra markedsplassen til AWS var en mulighet til å leie tilgang til tredjeparts APIer. Det betyr at kunder kan abonnere på API-kall mot selskapets databørs i stedet for å abonnere på datasett som må lastes inn i en egen database før de kan brukes. Denne delingen gir også leverandører av data bedre muligheter for å tilby nye grensesnitt til kundene. I Europa er dette tilgjengelig på London, Frankfurt og Irland -regionene.

Et annet tilbud var en bedre tilgjengeliggjøring av Kubernetes containere. Kunder kan nå abonnere på, og kjøre, Kubernetes-containere fra markedsplassen i hvilke som helst Kubernetes-miljøer.

Endringsledelse undervurdert

Et annet område partnersjefen la vekt på, var endringsledelse. Dette er viktigere enn mange er klar over, og avgjørende for at kundene skal lykkes med sin digitale transformasjon, sa han.

– Endringsledelse er et område som ikke har fått nok fokus fra alle ennå, sa han i sin keynote.

Vi må hjelpe alle de ansatte med å tilpasse seg nye måter å jobbe på. Vi må ha større fokus på dette når vi skal skape kundeverdi, fordi det er viktigere enn vi tror, sa han.