ENORME: De siste 10 årene har Amazon Web Services (AWS) kommet inn fra sidelinjen med enorme it-ressurser. (Ill. Amazon)
ENORME: De siste 10 årene har Amazon Web Services (AWS) kommet inn fra sidelinjen med enorme it-ressurser. (Ill. Amazon)

Gjøkungen fra Amazon

Amazon Web Services har på kort tid erobret hegemoniet i skyen og er i ferd med å parkere både konkurrenter og den etablerte it-kanalen.

Publisert Sist oppdatert

It er i løpet av de siste tiårene blitt en uunnværlig del av enhver bedrift. I dagens paradigmeskifte flyttes mye av it-delen fra bedriftene til skyen. Både it-bransjen, rammene og infrastrukturen er i støpeskjeen. Et paradigemeskifte som ikke bare rokker ved teknologien, men ved hele økosystemet rundt. 

Balansert økosystem

Tradisjonelt fungerer it-bransjen som et økosystem der alt har sin plass og hører sammen. I dette tradisjonelle økosystemet sitter de store på toppen, men de klarer seg ikke uten alle de små videreselgerne som skaper det de må leve av.

Bak hver av de store internasjonale aktørene, som Cisco, HP og Microsoft finnes et stort økosystem der et utall forskjellige aktører verden over skaper merverdi av deres produkter og tjenester. Det er distributører, forhandlere, konsulenter, ingeniørselskaper, driftsselskaper, reparatører og internettilbydere.

Fra bøker til it-tilbyder

Skyen krever infrastruktur og store ressurser, og vi har de siste årene sett hvordan leverandørene har satset og posisjonert seg. Dette gjelder for stort sett alle de store leverandørene som fungerer i it-økosystemet på den tradisjonelle måten.

Men de siste 10 årene har Amazon Web Services (AWS) kommet inn fra sidelinjen med enorme it-ressurser. Disse har AWS bygd opp som it-bruker, ikke som it-leverandør. AWS springer som kjent ut av nettbokhandleren Amazon. De er den største aktøren i skymarkedet som ikke har røtter i it-bransjen, men som likevel har utviklet it-ressurser nok til å gå inn i markedet på sin måte.

Egenrådig og uunngåelig

Den eneste toppaktøren som til nå har klart å kjøre et tilnærmet ego-kjør i it-økosystemet har vært Apple, som har kunnet være egenrådige i forhold til kanalen, takket være en unik markedsposisjon og kraftig etterspørsel.

Om forhandlerne ikke tilbyr Apple-produktene som det er slik etterspørsel etter i markedet, rammer det dem selv. Slik benytter de kanalen, men går også direkte uten forhandler, og forhandleren som har satset på Apple kan risikere at en Apple-butikk dukker opp i nærheten.

Ekstrem vekst

Til en viss grad er det her Amazon Web Services kommer inn. De har vokst fra null til å bli ledende og dominerende i løpet av ti år og har allerede rundet 10 milliarder dollar i omsetning. Det er fem ganger mer enn hva Cisco oppnådde på ti år, justert til 2016-dollar, og over dobbelt så mye som Apple klarte. Med andre ord unikt i it-historien.

De har bygd seg opp delvis uten å måtte gå via de etablerte kanalene, og selv om de har formaliserte partnerprogrammer og partnere, trenger de ikke drahjelp av de store og etablerte forhandlerne for å selge mer enn konkurrentene sine.

Vokser uten kanalen

Vi hører om partnere som sier uten å ville bli sitert, at AWS-satsingen deres ligger på et beskjedent nivå, og at sertifiseringene de har investert i ble gjort på grunn av etterspørsel fra kundene, snarere enn et strategisk og tradisjonelt leverandør og forhandlerforhold. 

Anders Elbak i IDC observerer også at AWS tilnærmer seg markedet på en annen måte enn konkurrentene og at deres forhold til kanalen er annerledes.

– I IDC-tall fyller AWS langt mer i markedet enn de gjør når jeg snakker med forskjellige it-partnere, sier Elbak.

Størst i skyen?

Elbak begrunner det med at AWS dels i høy grad selger direkte, i motsetning til for eksempel Microsoft, og dels at de har andre typer partnere. For eksempel har AWS en hel del skyleverandører som partnere. Her legger de egne tjenester, applikasjoner og spill på AWS’ infrastruktur.

Microsoft, IBM og en rekke andre satser mer på flere tradisjonelle partnere, som forhandlere og systemintegratorer.

Men for de som vurderer å flytte prosesseringskraft og lagring til skyen, er det ikke til å komme utenom Amazon Web Services som kanskje er blitt verdens desidert største aktør på dette feltet. I hvert fall om vi skal tro de som jobber med det.