VOKSER MEST: Programvare i virksomhetene vokser mest i et flatt IT-marked globalt. Illustrasjon: Cisco
VOKSER MEST: Programvare i virksomhetene vokser mest i et flatt IT-marked globalt. Illustrasjon: Cisco

Svak bedring i IT-investeringene

Fra nedgang til flat utvikling er bedring med Brexit-bismak, sier Gartner i fersk analyse.

Publisert Sist oppdatert

Gartner justerer opp anslagene for det totale globale forbruket og investeringene i IT til å bli likt med fjorårets tall. Dette er en bedring fra den halve prosenten nedgang som lå til grunn.

Dermed er det globale markedet forventet å bli 28,64 billioner kroner (3,41 billioner USD). Den største andelen av kaka er ventet å være kommunikasjonstjenester med 11,59 billioner kroner (1,38 billioner USD), en nedgang på 1,4 prosent målt mot 2015.

Største enkeltvekst ligger i programvarekjøp. Forventningene er 5,8 prosent opp, til 2,84 billioner kroner (332 milliarder USD).

Aktivitetsfri vekst

Veksten betyr dessverre ikke nødvendigvis så mange flere timer fakturert eller dingser levert.

Mye av denne veksten skyldes rene endringer i priser og valutakurser som gir en valutadrevet effekt opptur i omsetning.

- Den opprinnelige analysen var basert på forutsetningen at Storbritannia ikke melder seg ut av EU. Men når dette skjer, forstyrrer det tilliten i markedet og det sender prisene opp. Det gir en virkning på IT-innkjøpene i Storbritannia, Vest-Europa og i resten av verden, sier John-David Lovelock, utredningsdirektør i Gartner til Cellular-News.

 

Hvor stor og hvor effekten vil ramme er fortsatt usikkert. Produktpriser kan endres raskt, men usikkerheten knyttet til arbeidsmarkedet er en stor usikkerhetseffekt. Dersom det blir vanskeligere å være internasjonal ansatt i Storbritannia, vil det ramme rekrutteringen til IT-bransjen. Kompetansemangel på grunn av smalere rekrutteringsarena vil kunne drive lønner i været, og det vil har effekt i høyere prisene på produkter og tjenester.

Organisasjonsendringer gir kjøpseffekt

Andre endringer i markedet er hvordan virksomhetene både i privat og offentlig sektor griper an digitaliseringsforventningene. For å finne rom for å satse på Tingenes internett, flere nettbaserte handelsplasser og bruk av store datasett, blir det innsparinger og endringer i hva som tradisjonelt kjøpes inn.

- Kostnadsoptimering i virksomhetene betyr at nye alternativer som nettskyleie framfor lisenskjøp, tale over LTE i stedet for mobiltelefoni og digitale personlige assistenter i stedet for ansatte brukes til å spare penger, forenkle organisasjonen og øke hastigheten fra nye ideer til de settes i produksjon, forklarer Lovelock.

- Dette endrer tradisjonell IT fordi det betyr andre typer innkjøp, nye innkjøpere og hvor store innkjøpene blir.

Når dette faller sammen med effekten av en uventet hendelse som Brexit, gir det uventete omsetningsresultater.

Ulempen med slike valutaendringer er at noens gevinst vil være andres tap, avhengig av om man er aktør i et land med eksport og fallende valutakurs og variasjonene imellom til importerende land med stigende valutakurs.

Dermed vil noen aktører i IT-bransjen merke økt aktivitet og salg, der andre vil oppleve tap.